Vol 143 Nr 1 (2023)

Redaktören har ordet

Stefan Amirell
Till det trista och inåtvända tilltalets lov
PDF

Kortare recensioner

Esbjörn Larsson
Björn Norlin, Skolagans historia och pedagogik: Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan, 1560–1820 (Lund: Nordic Academic Press 2021). 267 s.
Kräver prenumeration PDF
Marie Steinrud
Hans Sjögren, Änkor med makt (Stockholm: Dialogos förlag 2021). 134 s.
Kräver prenumeration PDF
Carl Mikael Wærn-Carlsson
Lars Edgren, Stadens sociala ordning: Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet (Lund: Historiska institutionen, Lunds universitet 2021). 216 s.
Kräver prenumeration PDF
Emil Kaukonen
Fredrik Thomasson, Svarta S:t Barthélemy: Människoöden i en svensk koloni 1785–1847 (Stockholm: Natur & Kultur 2022). 278 s.
Kräver prenumeration PDF
Ale Pålsson
Søren Rud & Søren Ivarsson (red.), Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie (Århus: Aarhus Universitetsforlag 2021). 324 s.
Kräver prenumeration PDF
Björn Hasselgren
Leif Lewin, Ödesåret 1809: Hur Sveriges historia kunde ha blivit annorlunda (Göteborg: Bokförlaget Daidalos 2021). 181 s.
Kräver prenumeration PDF
John L. Hennessey
Bert Edström, Master Spy on a Mission: The Untold Story of Onodera Makoto and Swedish Intelligence 1941–1945 (eget förlag 2021). 435 s.
Kräver prenumeration PDF
Otso Kortekangas
Eva Silvén, Friktion: Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet (Lund: Nordic Academic Press 2021). 320 s.
Kräver prenumeration PDF
Kirsti Niskanen
Bo Lindberg (red.), Professionens liv: Om professionsbiografins variationer (Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2021). 124 s.
Kräver prenumeration PDF
Glenn Svedin
Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter (Lund: Nordic Academic Press 2021). 288 s.
Kräver prenumeration PDF