Hade minoriteter religionsfrihet under den svenska stormaktstiden?