Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2017:2

193 Redaktören har ordet: Varning för oseriösa tidskrifter

Uppsatser (Articles)

 

195 Simon Larsson, Hjälten mellan myt och historia: En studie av Torgny Segerstedts liv efter döden (Summary: Hero between myth and history: A study of Torgny Segerstedt’s posthumous reputation p. 227)

228 Charlotta Seiler Brylla, Nomen est omen: Statsbeteckningar för det delade Tyskland (Summary: Nomen est omen: State names for divided Germany p. 258)

Idé och debatt (Debate)

260 Michael F. Scholz, Tecknade serier fångar historikernas intresse

269 Johan Östling & David Larsson Heidenblad, Cirkulation – ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

285 Content, methods and orientation of history education David Rosenlund, History education as content, methods or orientation? , anm. av fakultetsopponent Andreas Körber

292 Svensk kolonial närvaro i Karibien Ale Pålsson, Our Side of the Water, anm. av fakultetsopponent Holger Weiss

298 Money and debt Seán Kenny, Money and Debt, anm. av fakultetsopponent John D. Turner

302 Fredsfostran, nationalism och skolans historieämne Ingela Nilsson, Nationalism i fredens tjänst, anm. av fakultetsopponent Irene Andersson

309 Att minnas svenskar i USA Adam Hjorthén, Border-Crossing Commemorations, anm. av fakultetsopponent Ulf Zander

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

316 Fredrik Charpentier Ljungqvist, Den långa medeltiden, anm. av Alf Ericsson

318 Järnet och Sveriges medeltida modernisering, anm. av Dick Harrison

321 Jonathan Lindström, Biskopen och korståget 1206, anm. av Nanouschka Myrberg Burström

324 Olle Ferm & Per Förnegård (red.), Mellan himmel och helvete, anm. av Bjørn Bandlien

327 Paula von Wachenfeldt & Klas Nyberg (red.), Det svenska begäret, anm. av Peder Aléx

329 Tobias Davidsson, Understödets rationalitet, anm. av Sven Hellroth

332 Gustaf Cederschiöld, Briefe an Hugo Gering und Eugen Mogk, anm. av Andreas Åkerlund

334 Artur Szulc, I skuggan av Auschwitz, anm. av Olof Bortz

336 Catarina Lundström, Den goda viljan, anm. av Eva-Lotta Päiviö

Meddelanden (Notices)

339 Litteratur inkommen till redaktionen