Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2016:1

1 Redaktören har ordet: Att sväva ovan perioder

Uppsatser (Articles)

3 Harald Gustafsson, Sverige som partner 1319–1905: Ett perspektiv (Summary: Sweden as partner 1319–1905: A Perspective p. 30)

32 Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson, Vem tar bäst hand om det allmänna? Politiska konflikter om privata och offentliga utförare 1720–1860 (Summary: Who will take care of the common good? Political conflict about the organization of public services in Sweden 1720–1860 p. 62)

Idé och debatt (Debate)

64 David Ludvigsson & Henrik Ågrén, Bryr sig svenska historiker om metodfrågor?

71 Christopher Lagerqvist, Genmäle på Bo G. Halls recension

72 Bo G. Hall, Svar på Christopher Lagerqvists genmäle

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

74 En mångsidig analys av konstruktioner av historieämnet i den yrkesinriktade gymnasieutbildningen Kristina Ledman, Historia för yrkesprogrammen, anm. av fakultetsopponent Jan Löfström

81 Hemindustriarbeterskor i Göteborgs stad och Sjuhäradsbygden under det tidiga 1900-talets industrialisering Malin Nilsson, Taking work home, anm. av fakultetsopponent Lotta Vikström

88 Klass som position och praktik i mellankrigstidens Sverige Pål Brunnström, Ägare och kapital, anm. av fakultetsopponent Birgitta Jordansson

96 Sovjetisk påverkan genom svenska vänsällskap Olov Wenell, Sovjetunionen och svenska vänsällskap 1945–1958, anm. av fakultetsopponent Håkan Blomqvist

103 Prisen for anerkjennelsen Johannes Heuman, The Quest for Recognition, the Holocaust and French historical culture, 1945–65, anm. av fakultetsopponent Claudia Lenz

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

108 Dick Harrison, Jourhavande historiker, och Dick Harrison, Hur är det med Macbeth, Blot-Sven och Gandalf?, anm. av Peter Ullgren

111 Susanna Åkerman, Fenixelden, anm. av Eva I. Andersson

113 Eva Bergström, Den blå handen, anm. av Erik Bengtsson

115 Stefan Eklöf Amirell & Leos Müller (red.), Persistent piracy, anm. av Leonard Blussé

117 Göran Ulväng, Sofia Murhem & Kristina Lilja, Den glömda konsumtionen, anm. av Sven Olofsson

119 Mats Larsson, Mikael Lönnborg & Karin Winroth (red.), Entreprenörskap och varumärken, anm av Oskar Broberg & Marcus Gianneschi

121 Ulla Britta Ramklint, Bertha von Suttner och Alfred Nobel, anm. av Sanela Bajramovic Jusufbegovic

123 Jan Selling, Svensk antiziganism, anm. av Cecilia Notini Burch

125 Monika Djerf-Pierre & Mats Ekström (red.), A history of Swedish broadcasting, och Juhanni Wiio (red.), Den finska televisionens milstolpar, anm. av Petter Bengtsson

128 Tommy Gustafsson, Det var en gång, anm. av Joel Rudnert

Meddelanden (Notices)

131 Stefan Amirell & Peter Lindström, Tjugoandra världshistorikerkongressen, Jinan, 23–29 augusti 2015

135 Mats Berglund, Large Parks in Large Cities – Stockholm 2–5 september 2015

137 Nytt om historisk forskning

144 Litteratur inkommen till redaktionen