Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 136:1 • 2016

Innehåll (Contents) 2016:1

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Hemindustriarbeterskor i Göteborgs stad och Sjuhäradsbygden under det tidiga 1900-talets industrialisering

Lotta Vikström, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Malin Nilsson, Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution, Gothenburg studies in economic history 14 (Göteborg: Göteborgs universitet 2014). 202 s.