Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2014:2

143 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

145 Andrej Scheglov, Ericus Olai och Adam av Bremen (Summary: Ericus Olai and Adam of Bremen s. 168)

170 Christopher Pihl & Maria Ågren, Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag till genushistorien (Summary: What’s in a word? The history of the Swedish female title hustru s. 189)

191 Nils Erik Villstrand, Memorialets makt: Bonderiksdagsmän i det frihetstida Sverige som aktörer i en förskriftligad politisk kultur (Summary: The power of the written word: The peasant estate and the challenge of a literalizing political culture in Sweden’s age of liberty s. 224)

Idé och debatt (Debate)

225 Christer Ahlberger, Spegel, spegel på väggen där – säg mig vem jag är: Om tingen och sökandet efter den moderna individen

237 Håkan Salwén, Dålig moral eller dålig vetenskap eller varken det ena eller det andra?

248 Robert Dalsjö & Magnus Petersson, 200 år av fred: Dags för ett arbete om utrikesoch säkerhetspolitik 1814–2014

259 Henrik Arnstad, Fascismens föränderlighet 1919–2014: De svartbruna rörelserna i ett kontextuellt perspektiv

Översikt (Review essays)

267 Henrik Åström Elmersjö, Historia och konflikter: Historiekultur och historieundervisning inom, över och bortom gränser

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

278 Donationer under förhandling Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst, anm. av fakultetsopponent Jan Samuelson

286 Nationalismen–nordismen 5–0 Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien, anm. av fakultetsopponent Samuel Edquist

293 Den svenska aktiva utrikespolitiken och Östeuropa Aryo Makko, Advocates of Realpolitik, anm. av fakultetsopponen Thomas Jonter

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

301 Anders Winroth, The Conversion of Scandinavia, anm. av Sara E. Ellis Nilsson

303 Tomas Cramér & Lilian Ryd, Tusen år i Lappmarken, anm. av Daniel Nilsson Ranta

305 Sven Lilja (red.), Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under förmodern tid, anm. av AnnaSara Hammar

307 Natasha Korda, Labors Lost, anm. av Maria Ågren

310 Kristiina Savin, Fortunas klädnader, anm. av Hugo Nordland

312 David Dunér, Tankemaskinen, anm. av Martin Kragh

314 Lars Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärjningar, anm. av Olle Larsson

316 Göran Nilzén, Carl Gustaf Tessin, anm. av Erik Petersson

318 Johanna Ilmakunnas, Ett ståndsmässigt liv, anm. av Marie Steinrud

321 Fredric Bedoire, När guldet blev till järn, anm. av Kersti Ullenhag

323 Gunnel Biskop, Dansen för åskådare, anm. av Eva Helen Ulvros

325 Samuel Edquist, I Ruriks fotspår, anm. av Bo G. Hall

327 Ann-Kristin Högman, Utbildning på plats, anm. av Esbjörn Larsson

329 Lars Magnusson & Jan Ottosson (red.), Den hållbara svenska modellen, anm. av Jenny Andersson

332 Johanna Dahlgren (red.), Polisen i förändring, anm. av Cecilia Åse

335 Per Lundin, Niklas Stenlås & Johan Gribbe (red.), Science for Welfare and Warfare, anm. av Fia Sundevall

337 Sture Gustafson, Den goda svensktiden?, anm. av Piotr Wawrzeniuk

338 Hans Hägerdal, Kinas ledare, anm. av Kenneth Nyberg

340 Fredrik Logevall, Embers of War, anm. av Kaj Odelstål

Meddelanden (Notices)

343 Litteratur inkommen till redaktionen