Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2011:2

173 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

175 Henric Bagerius & Christine Ekholst, Den politiska kärleken: Homosocialt begär och heteronormativa strukturer i det medeltida samhället (Summary: Political love: homosocial desire and heteronormative practices in medieval Sweden p. 195)

197 Thomas Småberg, Bland drottningar och hertigar – Utblickar kring riddarromaner och deras användning i svensk medeltidsforskning (Summary: In the company of Queens and Dukes. Reflections on medieval romances and their use in Swedish medieval research p. 225)

227 Christian Lovén & Herman Bengtsson, De heliga hertigarna Erik och Valdemar (Summary: The holy dukes Erik and Valdemar p. 248)

Debatt (Debate)

250 Martin Ericsson & David Sjögren, Problematiska utgångspunkter. Om en svensk vitbok för utredande av övergrepp mot romer

258 Henrik Ågren, Luckor bland svenska historiker

262 Elisabeth Elgán, Så bra, då är vi överens!

Översikter (Review essays)

266 Peter Aronsson, De svenska historikernas herdaminne

273 Birgitta Fritz, Det medeltida skriftbruket i Sverige. En forsknings- och litteraturöversikt

286 Christian Krötzl, Sveriges historia: senmedeltiden och Vasatiden

295 Elisabeth Löfstrand, Sverige och Novgorod under den stora oredans tid. En introduktion till käll- och forskningsläget

307 Margaretha Mellberg, Historien om Finlands fortsättningskrig

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

319 Seksualitetetens omvandling i det senmedeltidiga Island Henric Bagerius, Mandom och Mödom, anm. av fakultetsopponent Sverrir Jacobsson

327 Urbana system och riksbildning i Skandinavien Erika Harlitz, Urbana system och riksbildning i Skandinavien, anm. av fakultetsopponent Geir Atle Ersland

333 Barns straffansvar i det tidigmoderna Sverige och Nederländerna Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple, anm. av fakultetsopponent Susanna Hedenborg

340 1600-talets postväsende som företagsekonomisk utmaning Magnus Linnarsson: Postgång på växlande villkor, anm. av fakultetsopponent Henrik Ågren

348 Textilimport till Stockholm 1720–1738 Lili-Annè Aldman, En merkantilistisk början, anm. av fakultetsopponent Christina Dalhede

355 Biografi som vetenskap? Bo G. Hall, Perspektiv på patron, anm. av fakultetsopponent Torbjörn Nilsson

362 Kvinnors situationella makt Helena Hagelin, Kvinnovärldar och barnamord, anm. av fakultets- opponent Gudrun Andersson

372 Läroverkspojkarnas bildningsaktivitet Björn Norlin, Bildning i skuggan av läroverket, anm. av fakultetsopponent David Ludvigsson

379 LO som gränspolis Zeki Yalcin, Facklig gränspolitik, anm. av fakultetsopponent Eva Blomberg

386 Tracking immigrants Jonas Helgertz, Immigrant careers, anm. av fakultetsopponent Timothy J. Hatton

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

391 Olle Ferm, Olaus Petri och Heliga Birgitta, anm. av Anders Fröjmark

393 Bo Eriksson, I skuggan av tronen, anm. av Jan Samuelson

395 William Beik, A social and cultural history of early modern France, anm. av Jonas Nordin

397 Keith Thomas, The ends of life, anm. av Bo Eriksson

399 Olle Larsson, Stormaktens sista krig, anm. av Oskar Sjöström

401 Lennart Schön, Vår världs ekonomiska historia, anm. av Svante Prado

403 Marie Lindstedt Cronberg, Med våldsam hand, anm. av Åsa Karlsson Sjögren

405 Eric D. Weitz, Weimartyskland, anm. av Bo G. Hall

407 Mats Fors, Svarta nejlikan, anm. av Tommy Gustafsson

409 Laurence Rees, Nazismen , och Peter Longerich, Heinrich Himmler, anm. av Johannes Heuman

412 Henrik Arnstad, Skyldig till skuld, anm. av Peter Hedberg

414 Niels Erik Rosenfeldt, The ”special” world, anm. av Klas-Göran Karlsson

Meddelanden (Notices)

417 Daniel Hansson & Anders Omstedt, Hållbara kustsamhällen i långtidsperspektiv, Göteborg 3–4 maj och 1–2 november 2010

419 Stefan Amirell, Medeltida förebilder, Ronneby 4–5 februari 2011

421 Litteratur inkommen till redaktionen

424 Rättelse