Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2008:3 Tema Krig

295 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Inledning (Guest editor’s introduction)

297 Kriget som mänsklig historia. Inledning tema krig.

Kommentar (Commentary)

299 Nils Erik Villstrand, Gamla och nya krig. Gammal och ny militärhistoria

Uppsatser (Articles)

309 Edda Manga, Kolonialism och rättfärdigt krig – Francisco de Vitoria (Summary: Colonialism and just war: Francisco de Vitoria p. 337)

339 Gunner Lind, Syndens straf og mandens ære. Danske tolkninger af krigen 1611–1660 (Summary: The scourge of sin and manly honour. Danish interpretations of war, 1611–1660 p. 365)

367 Maria Sjöberg, Stora nordiska kriget i en dagbok och ett brev. Homosocialitet och hushåll i den svenska armén (Summary: The Great Nordic War in a diary and a letter. Homosociality and household in the Swedish army p. 388)

389 Martin Hårdstedt, Krigets och fredens relativa tillstånd. Ålänningarna och krigets och fredens villkor 1808–1856 (Summary: The relativity of War and Peace – the condition of war and peace on the Åland Islands 1808–1856 p. 410)

411 Lina Sturfelt, Draken, dödsmaskinen och Tjocka Bertha. Första världskrigets vapen i svensk veckopress (Summary: The dragon, the killing machine and Big Bertha: Weapons of the First World War in the Swedish popular press p. 426)

427 Ville Kivimäki och Tuomas Tepora, För krig och kärlek. Kollektiv anknytning och kärlek som (des)integrerande faktorer i Finland under andra världskriget (Summary: For war and love: Collective attachment and love as (dis)integrating factors in Finland during the Second World War p. 450)

451 Marie Cronqvist, Utrymning i folkhemmet. Kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 1961 (Summary: Evacuating the people’s home. Cold war, warm welfare and the Swedish culture of civil defense 1961 p. 476)

Debatt (Debate)

477 Gunnar Åselius, Tre utmaningar för militärhistorikerna. Ett debattinlägg i Hans Delbrücks anda

489 Bengt Gustafsson, Kommentarer efter genomläsning av Ola Tunanders Spelet under ytan

Översikt (Review essays)

503 Oskar Sjöström, Teorier kring krigets ursprung och orsaker

511 Mattias Legnér, De nya krigens kultur: en litteraturöversikt

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

521 Järnhanteringen kartlagd
Fredrik Olsson, Järnhanteringens dynamik, anm. av fakultetsopponent Dan Bäcklund

527 Sjösänkning med förhinder
Jörgen Lennqvist, Våtmarkshistoria, anm. av fakultetsopponent Per Eliasson

534 Vänsterradikalism i Hofors, Sverige och världen
Stefan Dalin, Mellan massan och Marx, anm. av fakultetsopponent Alf O. Johansson

540 Kluven vänskap
Maria Småberg, Ambivalent friendship, anm. av fakultetsopponent Rune Johansson

547 Från judarnas Wagner till folkhemmets Pergament?
Henrik Rosengren, Judarnas Wagner, anm. av fakultetsopponent Rune Johansson

554 Beauty and maternity – inherent features of Soviet womanhood?
Yulia Gradskova, Soviet people with female bodies, anm. av fakultetsopponent Lynne Attwood

561 Dubbel exil
Malin Thor, Hechaluz – en rörelse i tid och rum, anm. av fakultetsopponent Rune Johansson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

568 Sverker Oredsson, Gustav II Adolf, anm. av Otfried Czaika

570 Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo (red.), Sodan ekologia: sodankäynnin ympäristöhistoriaa, anm av Henry Nygård

572 Gunnar Richardson, Förtroligt och hemligt, anm. av Peter Hedberg

574 Björn Fontander, De onda åren, Martin Fritz, Sveriges tyskgruvor, anm. av Bo G. Hall

576 Marjaana Niemi, Public health and municipal policy making, anm. av Agneta Emanuelsson Blanck

578 Björn Horgby, Rock och uppror, anm. av Hans Nilsson

580 Per Högselius & Arne Kaijser, När folkhemselen blev internationell, anm. av Eva Jakobsson

Meddelanden (Notices)

583 Årsmötesförhandlingar

594 Litteratur inkommen till redaktionen

598 Medverkande i detta häfte