Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2008:2

151 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

153 Liselotte Eriksson, Finansiell verksamhet som ett socialt projekt – Livförsäkringsrörelsen och de gifta kvinnorna under det sena 1800-talet (Summary: Financial activities as a social project: the life insurance industry and married women in the late 19th-century. p. 175)

177 Anne-Li Lindgren, Varför inrätta kulturnämnd? Lokal kulturpolitik i två kommuner (Summary: Why establish a local government committee of culture? Cultural policy in two municipalities. p. 201)

Översikt (Review essays)

203 Per Grau Møller, En moderne landbrugshistorie

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

215 Church and nation: a fresh approach
Biörn Tjällén, Church and nation, anm. av fakultetsopponent Brian Patrick McGuire

221 Vasastatens adliga statstjänare och jordägare
Bo Eriksson, Statstjänare och jordägare, anm. av fakultetsopponent Svante Norrhem

227 Hädelse, folklig kultur och individuella strategier
Soili-Maria Olli, Visioner av världen, anm. av fakultetsopponent Per Sörlin

233 Putting Lithuania on the map in imperial Russia
Vytautas Petronis, Constructing Lithuania, anm. av fakultetsopponent Theodore R. Weeks

238 The Emergence of an Estonian landed elite
Johan Eellend, Cultivating the rural citizen, anm. av fakultetsopponent Toivo U. Raun

242 The European car industry and the drive to the single market, 1970– 2003
Jan Andera, Driving under the infl uence, anm. av fakultetsopponent Larry Neal

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

245 Jan Patočka, Kätterska essäer om historiens fi losofi , anm. av Martin Wiklund

247 Robert Aldrich (red.), Gay, anm. av Lars Garpenhag

249 Ingemar Karlsson, Regionernas Europa, anm. av Fredrik Persson

250 Thomas Wallerström, Vilka var först?, anm. av Samuel Edquist

252 Roland Poirier Martinsson, Arkimedes, anm. av Martin Kjellgren

254 Magnus Källström, Mästare och minnesmärken, anm. av Thomas Lindkvist

256 Dick Harrison & Kristina Svensson, Vikingaliv, anm. av Anders Carlsson

258 Gunnar Nordanskog, Föreställd hedendom, anm. av Annika Sandén

260 Per-Axel Wiktorsson, Skrivare i det medeltida Skara stift, och Johnny Hagberg (red.), Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift, anm. av Dick Harrison

262 Douglas Hay & Paul Craven (red.), Masters, servants, and magistrates in Britain & the Empire, 1562–1955, anm. av Maria Ågren

264 Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida 1632–1772, anm. av Karin Sennefelt

266 Jannicke Andersson, Konsten att leva länge, anm. av Åsa Andersson

268 Madison Smartt Bell, Lavoisier och kemin, anm. av Hjalmar Fors

269 Olle Krantz & Lennart Schön, Swedish historical national accounts 1800–2000, anm. av Jan Bohlin

271 Jennifer L. Weber, Copperheads, anm. av Patrik Winton

273 Håkan Lindgren, Jacob Wallenberg 1892–1980, anm. av Hans Modig

275 Renée Frangeur, Pojkar, pli och pedagogik, anm. av Esbjörn Larsson

278 Hans Bonde, Gymnastics and Politic, anm. av Kristian Gerner

280 Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner, anm. av Andreas Åkerlund

282 Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red.), Sverige och Nazityskland, anm av Wilhelm Agrell

285 Emma Eldelin, ”De två kulturerna” fl yttar hemifrån, anm. av Simon Larsson

286 May-Britt Öhman, Taming exotic beauties, anm. av Carin Martiin Israelsson

288 Sverker Oredsson (red.), Jönköpings kommuns historia, anm. av Lars Nilsson

Meddelanden (Notices)

291 Litteratur inkommen till redaktionen

294 Medverkande i detta häfte