Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2006:3

403 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

405 Erik Lindberg, Konstitutioner, frihandel och tillväxt i tidigmoderna nordeuropeiska stadsstater. En komparativ institutionell analys av Hamburg och Lübeck (Summary: Constitutions, Free Trade and Economic Growth. A Comparative Institutional Analysis of Hamburg and Lübeck in the Early Modern Period p 428)

429 Karin Hassan Jansson, Våld som aggression eller kommunikation? Hemfridsbrott 1550–1650 (Summary: Violence as Aggression or Communication? Breaches of ‘Home peace’ 1550–1650 p 452

453 Fredrik Andersson, Penningutpressare, järnvägspolitiker och järnvägsbyggare. Den regionala intressegruppen kring Ostkustbanan 1897– 1905 (Summary: Extortionist, Railway Politician and Railway Constructor. The Regional Interest Group of the East Coast Line 1897– 1904 p 470)

471 Tommy Gustafsson, Filmen som historisk källa – historiografi, pluralism och representativitet (Summary: The Motion Picture as Historical Source Material – Historiography, Pluralism and Representation p 490)

Debatt (Debate)

491 Reine Rydén, Hur skall vi använda bilder? Ett bidrag till diskussionen om bilder som historiskt källmaterial

Översikt (Review essays)

501 David Tjeder, 1800-talets borgerliga erfarenheter

Litteratur (Dissertation review essays)

509 Välfärd på 1600-talet?
Annika Sandén, Stadsgemenskapens resurser och villkor, anm av fakultetsopponent Jan Samuelson

517 Partisplittring på gräsrotsnivå
Börje Henningsson, Det röda Dalarna, anm av fakultetsopponent Bengt Nilsson

523 Eastern Christian Reformation
Piotr Wawrzeniuk, Confessional Civilising in Ukraine, anm av fakultetsopponent Frank Sysyn

526 Karlbergskadetterna och utbildningshistorien
Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning, anm av fakultetsopponent Annika Ullman

531 Miljövänlig teknik: Val eller tvång?
Kristina Söderholm, Tekniken som problem och lösning, anm av fakultetsopponent Lars J Lundgren

542 Ideologistyrd arbetsorganisatorisk förändring
Staffan Stranne, Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen, anm av fakultetsopponent Annette Thörnquist

553 Storföretagande och socialt kapital
Therese Nordlund, Att leda storföretag, anm av fakultetsopponent Sven-Olof Olsson

558 Kvinnors förvärvsarbete under mellankrigstiden
Linda Lane, Trying To Make A Living, anm av fakultetsopponent Christer Lundh

562 Staten och den kvinnliga arbetskraften under andra världskriget
Johanna Overud, I beredskap med fru Lojal, anm av fakultetsopponent Lisa Öberg

571 Stadens melodi
Anna Kåring Wagman, Stadens melodi, anm av fakultetsopponent Thord Strömberg

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

577 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, anm av Johan Östling

579 Stephen May, Language and Minority Rights, anm av Pamela Schievenin

581 Heinrich August Winkler (red), Griff nach der Deutungsmacht, anm av Johan Östling

582 Samuel Edquist, Jörgen Gustavson, Stefan Johansson & Åsa Linderborg (red), En helt annan historia, anm av Anne Berg

584 Rune Palm, Vikingarnas språk 750–1100, anm av Michael Lerche Nielsen

586 Dick Harrison & Eva Helen Ulvros, Historiebok för kakälskare, anm av Mats Berglund

588 Else Roesdahl (red), Dagligliv i Danmarks middelalder, anm av Fredrik Svanberg

591 Elisabeth Gräslund Berg, Till prästens bruk och nytta, anm av Lars- Bertil Nilsson

593 Hans Helander, Neo-Latin Literature in Sweden in the Period 1620– 1720, anm av Aleksandr Kan

596 Joseph Smith, The United States and Latin America, anm av Martin Öhman

597 H Arnold Barton, Sweden and Visions of Norway, anm av Bo G Hall

599 Aleksandr Kan, Hemmabolsjevikerna anm av Lars Björlin

602 Meg Ostrum, The Surgeon and the Shepherd, anm av Lena Andersson

603 Carsten Fenger-Grøn & Marlene Grøndahl, Flygtningenes danmarkshistorie 1954–2004, anm av Mikael Byström

Meddelanden (Notices)

607 Årsmöteshandlingar

618 Litteratur inkommen till redaktionen

620 Medverkande i detta häfte