Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2003:4

523 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

527 Lars Hermanson, Vänskap som politisk ideologi i Saxo Grammaticus Gesta Danorum (Summary: Friendship as Political Ideology in Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum p 548)

549 Eva Österberg, Vänskap – hot eller skydd i medeltidens samhälle. En existentiell och etisk historia? (Summary: Friendship – Threat or Protection in Medieval Society? An Existential/Ethical Turn in History p 573)

Debatt (Debate)

575 Maria Ågren, Några reflexioner om synteser

Översikt (Review essays)

583 Lena Berggren, Fascismen och kvinnorna – misogynt förtryck eller kvinnlighetens förverkligande?

Litteratur (Dissertation review essays)

592 Gustav Vasas fogdar – centralmaktens förlängda arm
Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, anm av fakultetsopponent Maria Ågren

599 Statsmakt och bondemotstånd
Martin Linde, Statsmakt och bondemotstånd, anm av fakultetsopponent Panu Pulma

605 Dalupproret 1743 under den kulturanalytiska luppen
Karin Sennefelt, Den politiska sjukan, anm av fakultetsopponent Pär Frohnert

614 Protoindustrin på den sydhalländska landsbygden
Per Göran Johansson, Gods, kvinnor och stickning, anm av fakultetsopponent Sven-Olof Olsson

622 Kvinnors aktioner och nätverk för fred
Irene Andersson, Kvinnor mot krig, anm av fakultetsopponent Gunnela Björk

630 Historievetenskapen och minnet av det förflutna
Roger Johansson, Kampen om historien, anm av fakultetsopponent Bo Stråth

637 Socialdemokratisk Europapolitik
Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik, anm av fakultetsopponent Birgit Karlsson

643 Kampen om tiden
Tommy Isidorsson, Striden om tiden, anm av fakultetsopponent Christer Lundh

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

649 Anne Eriksen, Jan Garnert & Torunn Selberg (red), Historien in på livet, anm av Samuel Edquist

651 Britt-Mari Näsström, Fornskandinavisk religion, amn av Sverrir Jakobsson

652 Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 Years, anm av Einar Hreinsson

654 Knut Helle, Gulatinget og Gulatingslova, anm av Thomas Lindkvist

656 Herman Bengtsson, Den höviska kulturen i Norden, anm av Birgitta Fritz

658 Jean Marie Maillefer, Chevaliers et princes allemands en Suède et en Finlande à l´époque des Folkungar, anm av Birgitta Fritz

660 Eldbjørg Haug, Margarete – den siste dronning i Sverreætten, anm av Thomas Lindkvist

662 Harald Gustafsson, Gamla riken, nya stater, anm av José Miguel Alonso-Nuñez

663 Tim Harris (red), The Politics of the Excluded, anm av Karin Sennefelt 665 Mats Kero, Casa de Contratación och spansk navigationsteknik 1508–1606, anm av Jan Glete

667 Eva Österberg & Sølvi Sogner (eds), People Meet the Law, anm av Pär Frohnert

670 Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom, anm av Mattias Legnér

673 Eric Baratay & Elisabeth Hardouin-Fugier, Zoo, anm av Sofia Åkerberg

674 Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten, anm av Henrik Höjer

676 Hans Bonde, Niels Bukh, anm av Jens Ljunggren

678 Ann-Sofi Schotte-Lindsten & Margit Werner (red), Sköllerstabygden, anm av Per Hultqvist

Meddelanden (Notices)

680 Johannes Rudberg, Konferens om historiska bibliografier och ämnesportaler

683 Helmut Backhaus, Oxenstiernaprojektet

686 Litteratur inkommen till redaktionen

689 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2002

696 Medverkande i detta häfte