Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2003:2 Tema Synteser

177 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

181 Lars Berggren, Går det att skriva arbetarhistoriska synteser? [Summary: Is it Possible to Write Syntheses of Labour History? pp 200]

201 Dick Harrison, I skuggan av nutiden? Om den äldrehistoriska syntesens inriktning och möjligheter [Summary: In the Shadow of the present? On the Focus and Possibilities of Historical Syntheses pp 213]

215 Yvonne Hirdman, Att skriva historiska synteser – en liten moralism [Summary: Summary: Writing Historical Syntheses – A Story with a Moral pp 224]

225 Arne Jarrick, Kulturens natur – några utgångspunkter för en syntes om långsiktig kulturell förändring [Summary: The Nature of Culture – Some Starting-points for a Synthesis on Long-term Cultural Change pp 246]

247 Lars Magnusson, Finns det minimikrav och optimumnormer också när det gäller den historiska syntesen? [Summary: Are there Minimum Requirements and Optimum Norms also for Historical Synthesis? pp 258]

259 Janken Myrdal, Syntesens roll och världshistorien. Samhällelig komplexitet och imperiernas historia [Summary: World History and the Role of Synthesis. Social Complexity and the History of Empires pp 283]

285 Ann-Sofie Ohlander, Syntetiska ögonblick. En reflexion [Summary: Synthetic Moments. A Reflection pp 297]

299 Maria Sjöberg, Marknad, bönder och kön. En fråga om likhet och skillnad [Summary: The Market, Peasants and Gender. A Matter of Similarity and Difference pp 314]

Debatt (Debate)

317 Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson, Förintelsen – i historien eller över Historien?

319 Replik Lars M Andersson, Att moralisera över det moraliska historiebruket

Översikt (Review essays)

324 Lennart Samuelsson, Från statskonst i kris till historievetenskap i det kalla krigets skugga: Edward Hallett Carr (1892–1982)

Litteratur (Dissertation review essays)

332 Den valde kungen Corinne Péneau, Le roi élu, anm av betygsnämndsledamoten (le jury de thèse) Anders Fröjmark

338 ”Herr Carlson är svag för kvinnor, herr Anderson för alkohol” Sam Willner, Det svaga könet?, anm av fakultetsopponent Gunnar Thorvaldsen

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

346 Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere (red), Plats och praxis, anm av Linus Björk

347 Karen Skovgaard-Petersen, A Journey to the Promised Land, anm av Lars Hermanson

349 Antti Ruotsala, Europeans and Mongols in the Middle of the Thirteenth Century, anm av Henrik Höjer

351 Edwin S Hunt & James M Murray, Företagande och handel i det medeltida Europa, anm av Lars Hermanson

353 Henrik Lerdam, Kongen og tinget, anm av Dick Harrison

355 Elisabeth Mansén, Ett paradis på jorden, anm av Ann Öhrberg

357 Anders Jarlert, Sveriges kyrkohistoria. Band 6, anm av Olof Hansson

358 Susanna Fellman, Uppkomsten av en direktörsprofession, anm av Tomas Matti

360 Claus Bryld, Kampen om historien, anm av Samuel Edquist

Meddelanden (Notices)

363 Litteratur inkommen till redaktionen

367 Medverkande i detta häfte