Vol 142 Nr 4 (2022): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Susanna Erlandsson
Barn, ungdomar och samhällsnyttig historia
PDF

Kortare recensioner

Johan Östling
David Ludvigsson & Martin Åberg (red.), Historikern i samhället: Roller och förändringsmönster (Möklinta: Gidlunds förlag 2021). 234 s.
PDF
Victor Pressfeldt
Anders Burman, Dissensus: Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria (Stockholm 2021). 219 s.
PDF
Bonnie Clementsson
Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.), Samvete i Sverige: Om frihet och lydnad från medeltiden till idag (Lund: Nordic Academic Press 2021). 277 s.
PDF
Julia Sahlström
Carl Henrik Carlsson, Judarnas historia i Sverige (Stockholm: Natur & Kultur 2021). 399 s.
PDF
Martin Andersson
Göran Salmonsson & Linn Spross, Försörjningens förändrade former: Lönearbete och fattigvård under 1800-talet (Lund: Arkiv förlag 2021). 227 s.
PDF
Magnus Bohman
Britt Liljewall, Wilhelms dagbok: Anteckningar om människor, djur och jord vid 1800-talets mitt (Skara: Västergötlands museum 2021). 249 s.
PDF
Cecilia Kahn
Magnus Andersson, Tidig bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen 1850–1920 (Möklinta: Gidlunds förlag 2021). 196 s.
PDF
Peter K. Andersson
Carl-Johan Svensson, Provflygningarna: Platserna Andrée lämnade efter sig (Stockholm: Carlsson bokförlag 2021). 350 s.
PDF
Carl-Johan Svensson
Peter K. Andersson, Drontmannen (Malmö: ellerströms förlag 2021). 138 s.
PDF
Carolina Uppenberg
Lena Sommestad, Agrarian women, the gender of dairy work, and the twobreadwinner model in the Swedish welfare state (Routledge focus: New York & London 2019). 148 s.
PDF
Erik Bengtsson
Per Gunnar Edebalk, Gustav Möller: En legendarisk socialpolitiker (Lund: Arkiv förlag 2021). 149 s.
PDF
Drude Dahlerup
Annika Berg & Martin Ericsson (red.), Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 (Stockholm & Göteborg: Makadam 2021). 287 s.
PDF
Susanne Berghofer
Göran Rydeberg, Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag: En studie kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar (Stockholm: Santérus förlag i samarbete med Hans Blix centrum vid Stockholms universitet 2020). 129 s.
PDF
Jenny Gustafsson
Emma Rosengren, Förnuft, känsla och kärnvapen: Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv (Stockholm: Santéreus förlag 2021). 77 s.
PDF
Matilda Baraibar
Martin Hultman, Ann-Sofie Kall & Jonas Anshelm, Att ställa frågan – att våga omställning: Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 1971–1991 (Lund: Arkiv förlag 2021). 228 s.
PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2020
PDF

Meddelanden

Martin Gustavsson, Dag Retsö, Paulina de los Reyes, Yvonne Svanström
Johan Söderberg in memoriam
PDF
Hanna Enefalk
Rapport från Nordiska historikermötet i Göteborg
PDF