Vol 142 Nr 2 (2022): Öppen tillgång (open access)
Öppen tillgång (open access)

Redaktören har ordet

Susanna Erlandsson
Historien och nuet
PDF

Kortare recensioner

Olov Lund
Lars Bisgaard, Christian 2.: En biografi (Köpenhamn: Gads Förlag 2019). 446 s.
PDF
Martin Andersson
Sven Lilja, Befolkningar, städer och stater: Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området cirka 1500–1820: En studie i historiska makroprocesser (Stockholm: Stads-och kommunhistoriska institutet 2021). 616 s..
PDF
Martin Almbjär
Jorge Fernández-Santos & José Luis Colomer (red.), Ambassadors in Golden-Age Madrid: The Court of Philip IV through Foreign Eyes (Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica 2020). 604 s.
PDF
Jonny Hjelm
Astri Andresen, Bjørg Evjen & Teemu Ryymin (red.), Samenes historie fra 1751 till 2010 (Oslo: Cappelen Damm 2021). 541 s.
PDF
Ina Lindblom
Anna Lihammer & Ted Hesselbom, Vikingen: En historia om 1800-talets manlighet (Lund: Historiska Media 2021). 223 s
PDF
Maja Lundqvist
Erik Bengtsson, Världens jämlikaste land? (Lund: Arkiv förlag 2020). 272 s.
PDF
Jan Christensen
Klas Åmark, Främlingar på tåg: Sverige och Förintelsen (Stockholm: Kaunitz-Olsson 2021). 254 s
PDF
Julia Sahlström
Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in Theresienstadt Ghetto (New York: Routledge 2020). 417 s.
PDF
Oscar Nygren
Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén, En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975 (Stockholm: Ordfront förlag 2021). 759 s.
PDF
Heiko Droste
Carl-Magnus Gagge, Skinnskattebergs Boardfabrik 1950–1988: Fabriken, samhället & den finska arbetskraftsinvandringen (Västerås: Västmanlands läns museum 2020). 222 s.
PDF
Steffen Werther
Tobias Hübinette, Adopterad: En bok om Sveriges sista rasdebatt (Stockholm: Verbal förlag 2021). 197 s.
PDF
Mattias Näsman
David Larsson Heidenblad, Den gröna vändningen: En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden (Lund: Nordic Academic Press 2021). 270 s.
PDF

Meddelanden

Jonas Lindström, Maria Ågren
Theresa Johnsson, 1969–2022 in memoriam
PDF