Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 141 Nr 4 (2021)
Publicerad december 2, 2021

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Kortare recensioner

Heiko Droste
Jenny Björkman & Patrik Hadenius (red.), RJ:s årsbox 2020: Staden 1–6 (Göteborg & Stockholm: Makadam 2020).
Kräver prenumeration PDF
Alexander Isacsson
Erik Petersson, Kungar – en världshistoria (Stockholm: Natur & Kultur 2020). 423 s.
Kräver prenumeration PDF
Anna Wallette
Stig Welinder, Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed (Lund: Ekström & Garay 2020). 162 s.
Kräver prenumeration PDF
Magnus Källström
Klaus Düwel, Robert Nedoma & Sigmund Oehrl, Die südgermanischen Runeninschriften (Berlin/Boston: De Gruyter 2020). 2 vol.
Kräver prenumeration PDF
Terese Zachrisson
Gunnhild Røthe, Magi og mirakler fra vikingatid til middelalder (Trondheim: Museumsforlaget 2020). 256 s.
Kräver prenumeration PDF
Margaret Wallace Nilsson
Flemming Glatter Sørensen, Land, len, handel, investering, sørøveri: Undersøgelser af Axelsønnernes økonomiske forhold ca. 1420–1487 (Svogerslev: 2020). 544 s.
Kräver prenumeration PDF
Aryo Makko
Joachim Östlund, Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige (Lund: Nordic Academic Press 2020). 160 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Almbjär
Thomas Magnusson, Makt och pengar i frihetstidens Sverige: En oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766 (Göteborg: Daidalos 2020). 331 s.
Kräver prenumeration PDF
Elin Björk
Boel Berner, Strange blood: The rise and fall of lamb blood transfusion in 19th century medicine and beyond (Bielefeld: Columbia University Press 2020). 200 s.
Kräver prenumeration PDF
Peter Olausson
Jan Christensen, Rikedom förpliktigar: Kulturdonationernas Göteborg 1850–1920 (Göteborg: Lindelöws bokförlag 2020). 333 s.
Kräver prenumeration PDF
Per Anders Rudling
Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon: Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk miltärrapportering 1919–1939 (Lund: Nordic Academic Press 2020). 264 s.
Kräver prenumeration PDF
Ann-Judith Rabenschlag
Charlotta Seiler Brylla, Den beväpnade freden: Språk och politik i det delade Tyskland (Stockholm: Santérus Förlag 2020). 260 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo Eriksson
Anmälan av böcker utgivna 2019
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer