Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 142 Nr 2 (2022)
Publicerad juni 8, 2022

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Redaktören har ordet

Susanna Erlandsson
Historien och nuet
PDF

Kortare recensioner

Olov Lund
Lars Bisgaard, Christian 2.: En biografi (Köpenhamn: Gads Förlag 2019). 446 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Andersson
Sven Lilja, Befolkningar, städer och stater: Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området cirka 1500–1820: En studie i historiska makroprocesser (Stockholm: Stads-och kommunhistoriska institutet 2021). 616 s..
Kräver prenumeration PDF
Martin Almbjär
Jorge Fernández-Santos & José Luis Colomer (red.), Ambassadors in Golden-Age Madrid: The Court of Philip IV through Foreign Eyes (Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica 2020). 604 s.
Kräver prenumeration PDF
Jonny Hjelm
Astri Andresen, Bjørg Evjen & Teemu Ryymin (red.), Samenes historie fra 1751 till 2010 (Oslo: Cappelen Damm 2021). 541 s.
Kräver prenumeration PDF
Ina Lindblom
Anna Lihammer & Ted Hesselbom, Vikingen: En historia om 1800-talets manlighet (Lund: Historiska Media 2021). 223 s
Kräver prenumeration PDF
Maja Lundqvist
Erik Bengtsson, Världens jämlikaste land? (Lund: Arkiv förlag 2020). 272 s.
Kräver prenumeration PDF
Jan Christensen
Klas Åmark, Främlingar på tåg: Sverige och Förintelsen (Stockholm: Kaunitz-Olsson 2021). 254 s
Kräver prenumeration PDF
Julia Sahlström
Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in Theresienstadt Ghetto (New York: Routledge 2020). 417 s.
Kräver prenumeration PDF
Oscar Nygren
Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén, En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975 (Stockholm: Ordfront förlag 2021). 759 s.
Kräver prenumeration PDF
Heiko Droste
Carl-Magnus Gagge, Skinnskattebergs Boardfabrik 1950–1988: Fabriken, samhället & den finska arbetskraftsinvandringen (Västerås: Västmanlands läns museum 2020). 222 s.
Kräver prenumeration PDF
Steffen Werther
Tobias Hübinette, Adopterad: En bok om Sveriges sista rasdebatt (Stockholm: Verbal förlag 2021). 197 s.
Kräver prenumeration PDF
Mattias Näsman
David Larsson Heidenblad, Den gröna vändningen: En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden (Lund: Nordic Academic Press 2021). 270 s.
Kräver prenumeration PDF

Meddelanden

Jonas Lindström, Maria Ågren
Theresa Johnsson, 1969–2022 in memoriam
PDF
Visa alla nummer