Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 142 Nr 1 (2022)
Publicerad februari 10, 2022

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Redaktören har ordet

Susanna Erlandsson
Värdefullt arbete
PDF

Kortare recensioner

Roddy Nilsson
Peter Josephson & Leif Runefeldt (red.), Historiska typer (Stockholm: Gidlunds 2020). 270 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo Franzén
Julia Jäschke, Führungsgruppen in Lübeck im 13. Jahrhundert: Social- und kulturwissenschaftliche Untersuchungen zu den Gruppen der ”burgenses”, ”consules” und ”maiores” (Lübeck: Verlag Schmidt-Römhild 2020). 480 s.
Kräver prenumeration PDF
Henrika Tandefelt
Fabian Persson, Survival and revival in Sweden’s court and monarchy 1718–1930 (London: Palgrave MacMillan 2020). 349 s.
Kräver prenumeration PDF
Bengt Skånhamre
K-G Bergström, Nöd och död: Den ryska ockupationen i norr 1809 (Lund: Historiska media 2020). 197 s.
Kräver prenumeration PDF
Magnus Berg
Jan Selling, Frigörelsen: Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder (Stockholm: Carlssons 2020). 271 s.
Kräver prenumeration PDF
Therese Nordlund Edvinsson
Kjell Danell, Vilt, jakt och människor: I Norrlands skogar 1870–1900 (Möklinta: Gidlund 2020). 496 s.
Kräver prenumeration PDF
Carl Björvang
Stefan Persson, Folkmedicin mellan gammalt och nytt: Sjuk- och hälsovård i södra Sverige vid förra sekelskiftet (Lund: Folklivsarkivet vid Lunds universitet 2020). 223 s.
Kräver prenumeration PDF
Lars Westerlund
Per Enerud, Per & Anna Pavlenko, Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland: Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 (Stockholm: Carlsson bokförlag 2020). 295 s.
Kräver prenumeration PDF
Olof Bortz
Håkan Blomqvist, Socialism på jiddisch: Judiska Arbeter Bund i Sverige (Stockholm: Carlssons 2020). 238 s.
Kräver prenumeration PDF
John Berg
Björn Lundberg, Frontlöparen: Gunder Hägg, hans uppgång och fall (Lund: Historiska media 2020). 327 s.
Kräver prenumeration PDF
Håkan Karlsson
Mirja Arnshav, De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar (Lund: Nordic Academic Press 2020). 224 s.
Kräver prenumeration PDF
Carl Holmberg
Tomislav Dulić (red.), Memories in Conflict: Historical Trauma, Collective Memory and Justice Since 1989 (Uppsala: Historiska institutionen vid Uppsala universitet 2020). 126 s.
Kräver prenumeration PDF
Niklas Jensen-Eriksen
Rikard Westerberg, Socialists at the gate: Swedish business and the defense of free enterprise, 1940–1985 (Stockholm: Stockholm School of Economics 2020). 352 pp.
Kräver prenumeration PDF
Erik Bengtsson
Ola Innset, Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge (Bergen: Fagbokforlaget 2020). 246 s.
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer