Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2020:3

373 Redaktören har ordet: Kensingtonstenen och identitetsrörelser

375 Gunlög Fur & John L. Hennessey, Introduktion: Svensk kolonialism, Sverige och kolonialism eller svenskar och kolonialism?

Uppsatser (Articles)

385 Lars Olsson, Jacob Letterstedt, den brittiska imperialismen och de letterstedtska donationerna (Summary: Jacob Letterstedt, British Imperialism and the Letterstedt Donations p. 419)

420 Åsa Össbo, Från lappmarksplakat till anläggarsamhällen: Svensk bosättarkolonialism gentemot Sápmi (Summary: From Lappmark Statutes to Company Towns: Swedish Settler Colonialism towards Sápmi p. 443)

444 Peter Forsgren, I den europeiska civilisationens tjänst: Svenska kolonisationsberättelser från mellankrigstidens Afrika (Summary: In the Service of European Civilization: Swedish Colonization Narratives from Africa during the 1920s and 1930s p. 475)

476 Oskar Broberg & Klas Rönnbäck, Aednan och Bolaget: Ett kolonialt perspektiv på gruvbrytning i Sápmi vid 1900-talets början (Summary: Aednan and the Company: A Colonial Perspective on Mining in Sápmi in the Early Twentieth Century p. 497)

498 Ale Pålsson, Lingonröd sol: Sexualitet, alienation och svenskhet i svenska kolonialromaner (Summary: Lingon Red Sun: Sexuality, Alienation and Swedishness in Swedish Colonial Novels p. 528)

Essä (Essay)

529 Jonas Monié Nordin & Carl-Gösta Ojala, Kolonialt samlande i Sápmi

Idé & debatt (Debate)

543 Malin Lennartsson, Linda Oja, Claes Westling & Erik Wångmar, Arkiven och historikerna

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

546 Smuggling and Globalization in eighteenth-century Sweden Anna Maria Catarina Knutsson, Smuggling in the North, anm. av fakultetsopponent Margaret R. Hunt

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

552 Jeanette Varberg, Viking: Ran, ild og sværd, anm. av Charlotte Hedenstierna-Jonson

554 Dick Harrison, Sveriges medeltid, anm. av Janken Myrdal

556 Jakob Kihlberg, Gränslösa anspråk, anm. av Susanna Erlandsson

558 Elin Anna Labba, Herrarna satte oss hit, anm. av Stefan Amirell

560 Tom Ericsson, Svenskarna i sekelskiftets Paris, anm. av Elisabeth Elgán

563 Clemens Maier-Wolthausen, Zuflucht im Norden, anm. av Pär Frohnert

565 Johan Stenfeldt, Renegater, anm. av Carl-Göran Heidegren

567 Marie Cronqvist & Lina Sturfelt (red.), War remains, anm. av Esbjörn Larsson

570 Frederick Whitling, Western ways, anm. av Anna Gustavsson

572 Håkan Karlsson & Tomás Diez Acosta, The Missile Crisis from a Cuban perspective, anm. av Anna McWilliams

574 Dick Harrison, Folkvandringstid, och Joakim Ruist, Global migration, anm. av Pär Frohnert

Meddelanden (Notices)

578 Brita Planck, FOMU, ”Forskningens villkor vid museer”, Kulturen i Lund, 23–24 januari 2020

580 Stefan Amirell, Stora historiepriset 2020

581 Nytt om historisk forskning

591 Årsmötesförhandlingar

605 Litteratur inkommen till redaktionen