Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2020:1

1 Redaktören har ordet: Protest mot Riksarkivets kortade öppettider

Uppsatser (Articles)

3 Martin Almbjär, Inget nio till fem-jobb: Bondeståndets sekreterare och dennes inflytande i frihetstidens riksdag 1720–1772 (Summary: Not a nine-to-five kind of job: The function and influence of the secretary of the peasant estate in the Swedish Riksdag in the Age of Liberty 1720–1772 p. 30)

31 Per Hammarström, Judiska konvertiter till kristendomen i Stockholm 1775–1870 (Summary: Jewish converts to Christianity in Stockholm 1775–1870 p. 65)

66 Anne Berg, Disciplinens politiska funktion: Den tidiga arbetarrörelsens sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885 (Summary: The political function of discipline: Systems of sanctions and citizenship-making in the early worker’s associations, c. 1845–1885 p. 93)

95 Johan Östling, En kunskapsarena och dess aktörer: Under strecket och kunskapscirkulation i 1960-talets offentlighet (Summary: An arena of knowledge and its actors: ”Under the line”-essays and the circulation of knowledge in the public sphere during the 1960s p. 123)

Utblick (Outlook)

125 Emma Severinsson, Genushistoria i Norden

Idé & debatt (Debate)

138 Martin Dackling, Förväntad skyldighet eller frivillig extrauppgift? Opponenters avhandlingsrecensioner i Historisk tidskrift

144 Rolf Torstendahl, Den historiografiska revolutionen 1960–1990. Genmäle till Marja Jalava

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

146 Indirekta skatter som ett sätt att finansiera välfärdsstaten Gunnar Lantz, An indirect route to equality, anm. av fakultetsopponent Svante Prado

152 Hur svårt det är att göra rätt Sanela Bajramovic, Hierarchical sisterhood, anm. av fakultetsopponent Gunlög Fur

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

159 Martin Gustavsson & Yvonne Svanström (red.), Metod, anm. av Sissel Rosland

161 Karin Hult & Gunhild Vidén (red.), Alexanderlegenderna i tid och rum, anm. av Janken Myrdal

164 Sofia Gustafsson, Järtecken, anm. av Håkan Håkansson

166 Maria Cinthio & Anders Ödman (red.), Vägar mot Lund, anm. av Anders Fröjmark

169 Mats Hallenberg, Kampen om det allmänna bästa, anm. av Patrik Winton

171 Henrik Berggren, Landet utanför, anm. av Thomas Magnusson

Meddelanden (Notices)

174 Rolf Hugoson, Urbanity in the periphery, Stockholm, 28–30 augusti 2019

176 Nytt om historisk forskning

184 Litteratur inkommen till redaktionen