Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2019:2

191 Redaktören har ordet: Historisk spanarblick

Uppsatser (Articles)

193 Jonas Carlquist & Örjan Kardell, Plenaravlat, kultföremål och valvslagning: Sockenkyrkans ekonomi i Sverige 1430–1519 (Summary: Indulgences, wooden sculptures and vaulting: The economy of the parish church in Sweden 1430–1519 p. 221)

223 Erik Sidenvall, Förnuftets och teologins kritik: Ett bidrag till förståelsen av frihetstidens historieskrivning (Summary: Rational och theological criticism: A contribution to the understanding of Swedish eighteenth-century historiography p. 250)

251 Fay Lundh Nilsson & Per-Olof Grönberg, ”Inget för de lärde?” Diskussionerna om lokaliseringen av de tekniska elementarskolorna i Sverige i mitten av 1800-talet (Summary: ”Nothing for the learned?” Discussions on localization of technical secondary schools in mid-nineteenth century Sweden p. 280)

Essä (Essays)

282 Ann-Judith Rabenschlag, Sonderweg mot väst: Varför oron inför västvärldens undergång också är ett specifikt tyskt tema

293 Simon Larsson, Politiska metaforer i historieskrivningen del 1

Idé & debatt (Debate)

312 Mari Eyice & Charlotta Forss, Avhandlingar och internationaliseringar

325 Bo Gräslund, För snälla disputationer?

328 Henrik Åström Elmersjö, Att beskriva en disputationsakt

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

338 Hushållsnära tjänster i äldre tid Carolina Uppenberg, I husbondens bröd och arbete, anm. av fakultetsopponent Maria Sjöberg

347 Revolutionens begreppshistoria Karin Jonsson, Fångna i begreppen, anm. av fakultetsopponent Lars Berggren

354 Film och historia i klassrummet Maria Deldén, Perspektiv på historiefilmslitteracitet, anm. av fakultetsopponent Ulf Zander

361 Röster om gruvarbetarstrejken i Malmfälten Robert Nilsson-Mohammadi, Den stora gruvstrejken i Malmfälten, anm. av fakultetsopponent Håkan Blomqvist

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

367 Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari H. Nordberg (red.), Circulation of Knowledge, anm. av Sharon Rider

370 Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski (red.), Studier om rasism, anm. av Victor Wilson

373 Nils Billing, Susanne Carlsson, Ragnas Hedlund, Allan Klynne, Michael Lindblom & Hugo Montgomery, Antiken, anm. av Eva Queckfeldt

376 Kristina Ekero Eriksson, Gamla Uppsala, anm. av Per H. Ramqvist

379 Göran Malmstedt, En förtrollad värld, anm. av Peter Olausson

381 Tove Paulsson Holmberg: Onaturlig födelse, anm. av Lisa Öberg

383 Magdalena Naum & Fredrik Ekengren (red.), Facing Otherness in Early Modern Sweden, anm. av Heiko Droste

386 Christine Bladh, Hennes snilles styrka, anm. av Paul Borenberg

388 Imelda Helena Ek, Erotic Insanity, anm. av Lars-Eric Jönsson

390 Caroline Ranby, Ebba Hochschild, anm. av Brita Planck

392 Margareta Pettersson (red.), Från Brittiska Indien till Huseby Bruk, anm. av Ale Pålsson

395 Frode Ulvund, Nasjonens antiborgere, anm. av Johannes Ljungberg

397 Pertti Haapala, Marja Jalava & Simon Larsson (red.), Making Nordic Historiography, anm. av Lars Edgren

399 Ulrika Torell, Jenny Lee & Roger Qvarsell (red.), Köket, anm. av Emma Severinsson

402 Erika Sandström, Han, hon och hunden, anm. av Wilma Sjöberg

Meddelanden (Notices)

405 Bodil Andersson, ”1718 – kriget, människorna, skottet”, Halden, 10–12 december 2018

408 Tobias Karlsson, Databasen Svenska dagstidningar – mycket text, mindre kontext

417 Litteratur inkommen till redaktionen