Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2018:4

381 Redaktören har ordet: Rapport från Bokmässan i Göteborg

Uppsatser (Articles)

619 Johannes Westberg, Från natura- till penninghushållning? Den svenska folkskolans finansiering, 1840–1900 (Summary: From inkind to monetary payments? The funding of the Swedish primary school system 1840–1900 p. 648)

649 Nikolas Glover, Framtidsmarknader: Svensk ekonomisk diplomati i Afrika och Asien under avkoloniseringens era (Summary: Markets of the future: Swedish economic diplomacy in Africa and Asia during the era of decolonization p. 677)

Idé & debatt (Debate)

678 Hampus Östh Gustafsson, Kunskapshistoriens samtidsrelevans

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

688 Vasatidens svenska sjöofficerare Ingvar Sjöblom, Svenska sjöofficerare under 1500-talet, anm. av fakultetsopponent Jan Samuelson

695 Tolerans eller flexibilitet för att bevara uniformiteten? Johannes Ljungberg, Toleransens gränser, anm. av fakultetsopponent Pasi Ihalainen

702 Äreminnen och medaljer Martin Tunefalk, Äreminnen, anm. av fakultetsopponent Joachim Östlund

710 Skuldsatta skattebönder i Mälardalen Marja Erikson, Krediter i lust och nöd, anm. av fakultetsopponent Lars Nyström

717 Nya perspektiv på ”tattarfrågan” Martin Ericsson, Exkludering, assimilering eller utrotning?, anm. av fakultetsopponent Karin Kvist Geverts

724 Simulerade krig i historisk belysning Tomas Karlsson, Låtsaskrigen, anm. av fakultetsopponent Esbjörn Larsson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

731 Erik Wångmar & Malin Lennartsson, Historikerna och källorna, anm. av Heiko Droste

733 Mats Andrén, Thomas Lindkvist, Ingmar Söhrman & Katharina Vajta (red.), Cultural Borders of Europe, anm. av Wojtek Jezierski

736 Mats Burström, Barlast, anm. av Ingvar Sjöblom

738 Per Förnegård, Erika Kihlman, Mia P. Åkestam & Gunnel Engwall (red.), Tears, sighs and laughter, anm. av Jonas Liliequist

741 Andrés Reséndez, The Other Slavery, anm. av David Ludvigsson

743 Gunvor Simonsen, Slave Stories, anm. av Fredrik Thomasson

745 Detlev Pleiss, Bodenständige Bevölkerung und fremdes Kriegsvolk, anm. av Susan Lindholm

747 Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia, anm. av Åsa Melin

750 Therese Nordlund Edvinsson, Dynastins kvinnor, anm. av Johannes Daun

752 Tobias Berglund & Niclas Sennerteg, Finska inbördeskriget, anm. av Martin Hårdstedt

755 Dick Harrison, Jag har ingen vilja till makt, anm. av Klas Eriksson

757 Cary Elizabeth Schall, The Rise and Fall of the Miraculous Welfare Machine, anm. av Nils Edling

760 Helena Hill, Revolutionärer, anm. av Elisabeth Elgán

 

763 Anmälan av böcker publicerade 2016

Meddelanden (Notices)

773 Litteratur inkommen till redaktionen