Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2018:3

381 Redaktören har ordet: För snälla disputationer?

383 Anne Berg, Nationen i historien

Uppsatser (Articles)

391 Olof Blomqvist, Migrant, officer och fosterlandsförrädare: Dödsdomen mot Fredrich Sahlgård och föreställningar om nationell tillhörighet i stora nordiska krigets Sverige (Summary: Migrant, officer and traitor to the motherland: the death sentence against Fredrich Sahlgård and perceptions of national belonging in Sweden during the Great Northern War p. 420)

421 Johan Svanberg, Mellan facklig internationalism och nationalism: Internationella metallarbetarfederationen i kalla krigets och Europaintegrationens gryning (Summary: Between trade-union internationalism and nationalism: The International Metalworkers’ Federation during the dawn of the cold war and European integration p. 450)

452 Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta & Mats Wickström, Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen (Summary: Nation and class struggle: Minority nationalism in the 20th-century socialist labour movement p. 478)

480 Lars Elenius, Nationella minoriteters symboliska nationsbyggande: Föreställningen om Kvänland och Sápmi som nya former av etnopolitik bland finskspråkiga och samiskspråkiga minoriteter (Summary: The symbolic nation-building of national minorities: Sápmi and Kvänland as new forms of ethno-politics among Sámi and Finnish speaking minorities p. 508)

Essä

509 Wojtek Jezierski, Thomas Lindkvist & Sari Nauman, När blev Sverige evigt?

Utblick (Outlook)

526 Olof Blomquist, Utblick Tyskland

Idé & debatt (Debate)

536 Heiko Droste, Sveriges historiker och deras mobilitet

Ö̈versikt

545 Harald Gustafsson, Subnationella strövtåg i det skånska landskapet

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

554 Vardagliga kulturmöten i 1700-talets Kanton och Macao Lisa Hellman, Navigating the foreign quarters, anm. av fakultetsopponent Gunlög Fur

561 Att minnas det armeniska folkmordet Vahagn Avedian, Knowledge and acknowledgement, anm. av fakultetsopponent Erik Sjöberg

568 Historieundervisningens centrala dilemma Fredrik Alvén, Tänka rätt och tycka lämpligt, anm. av fakultetsopponent Jan Löfström

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

575 Peter Haldén & Biörn Tjällén (red.), Mod i strid och filosofi, anm. av Per Bauhn

578 Kent Andersson, Krigarna från Valsgärde, anm. av Sofia Winge

580 Nils Modig, Båtsmän från Bohuslän, anm. av Jonas Nordin

582 Torsten Ekman, Helsingfors röda fanor, anm. av Roger Johansson

585 Milla Bergström & Kirsi Salonen (red.), The Holy See’s foreign policies in inter-war Europe, anm. av Pavol Jakubec

588 Birgitta Almgren, Dröm och verklighet, anm. av Annika Berg

Meddelanden (Notices)

591 Stefan Amirell, Stora historiepriset 2018

593 Nytt om historisk forskning

603 Årsmötesförhandlingar

615 Litteratur inkommen till redaktionen