Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2018:2

195 Redaktören har ordet: Så mycket står klart att inget är klart

Uppsatser (Articles)

197 Fredrik Charpentier Ljungqvist, Hedniskt motstånd i Svealand under sent 1000-tal (Summary: Pagan revolts in the late eleventh century in the Svealand region of Sweden p. 225)

227 Bo Franzén & Johan Söderberg, Hus, gårdar och gatubodar: Fastighetspriser i Stockholm och Arboga 1300–1600 (Summary: Houses, yards and sheds: Real property prices in Stockholm and Arboga, 1300–1600 p. 253)

255 Åsa Broberg & Birgitta Sandström, Hushållningens pedagogiska innehåll – en analys av ICA-Kuriren 1942 (Summary: The educational content of housekeeping – an analysis of ICA-Kuriren 1942 p. 284)

Utblick (Outlook)

286 Kaarle Wirta & Joris van den Tol, Nederländsk Atlanthistoria med nordiska kopplingar

Idé & debatt (Debate)

302 Gerdt Sundström, Rasdiskriminering – eller? Att tolka media: ”Dä stämde ju ittno dätta som stog i tinninga”

306 Peter Englund, Kring mikrohistoria – utsikten från den andra sidan kullen

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

313 Trovärdighet, tillit och kontroll inom tidigmodern svensk edskultur Sari Nauman, Ordens kraft, anm. av fakultetsopponent Henrik Ågren

320 Tillbaka till frihetstiden Erik Bodensten, Politikens drivfjäder, anm. av fakultetsopponent Karin Sennefelt

327 Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket Per Thunström, Traktorernas intåg, anm. av Per Frankelius, Eva-Lotta Päiviö Sjaunja & Maths Isacson

334 Raul Hilberg, the Holocaust and history Olof Bortz, ”I wanted to know how this deed was done”, anm. av fakultetsopponent Tim Cole

341 The narrative making of resistance Markus Lundström, The making of resistance, anm. av fakultetsopponent Stellan Vinthagen

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

348 Eva Österberg, De små då, anm. av Sara E. Ellis Nilsson

350 Lars Lönnroth, Det germanska spåret, anm. av Johan Wickström

352 Charlotte Rock, Herrscherwechsel im spätmittelalterlichen Skandinavien, anm. av Biörn Tjällén

354 Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse, anm. av Kasper Kepsu

356 Bo Eriksson, Sturarna, anm. av Erik Petersson

358 Erik Petersson, Furste av Norden, anm. av Margaretha Nordquist

361 Daniel Spindel, Krona och menigheter, anm. av Martin Almbjär

363 Anna Maria Forssberg, The Story of War, anm. av Martin Kjellgren

365 Sofia Ling, Konsten att försörja sig, anm. av Stina Malmén

367 Magnus Andersson, Den europeiska varu- och kreditmarknaden under 1700-talet, anm. av Henric Häggqvist

369 Johan Östling, Humboldts universitet, anm. av Henrik Björck

371 Max Engman, Språkfrågan, och Henrik Meinander, Nationalstaten, anm. av Bo G. Hall

375 Helena Bergman, Christian Florin & Jens Ljunggren (red.), Känslornas revolution, anm. av Wojtek Jezierski

Meddelanden (Notices)

379 Litteratur inkommen till redaktionen

380 Rättelser