Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2017:4

573 Redaktören har ordet: Rapport från en historisk bokmässa

Uppsatser (Articles)

 

575 Tom Kärrlander, Underskattat eller överskattat? En källkritisk granskning av förmögenhetstaxeringen i Sverige år 1800 (Summary: Underrated or overrated? A critical evaluation of the Swedish wealth tax records of 1800 p. 605)

607 Isak Hammar, Klassisk karaktär. Den moraliska samhällsnyttan av klassiska studier, ca 1807–1828 (Summary: Classical Character: The moral value of classical study, ca 1807–1828 p. 639)

640 Isak Lidström, Bland ”rationella asketer” och ”ädla vildar”: Etniska relationer inom svensk längdskidsport från sekelskifte till mellankrigstid (Summary: Among ”rational ascetics” and ”noble savages”: Ethnic relations in Swedish cross-country skiing, 1900–1930 p. 673)

Bild i perspektiv (Picture in perspective)

Bo Larsson, Hemlösa hemförhållanden: En exposé i tid och rum

Idé och debatt (Debate)

683 Martin Neuding Skoog, Militära entreprenörer i 1500-talets Sverige

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

695 Historiemedvetande hos gymnasisterna Lars Andersson Hult, Historia i bagaget, anm. av fakultetsopponent Sirkka Ahonen

699 Vägen till den moderna familjen Johannes Daun, Fruktsamhet i den växande industristaden Borås cirka 1830–1930, anm. av fakultetsopponent Peter Olausson

704 Vetenskapliggörandet av längdskidåkning Daniel Svensson, Scientizing performance in endurance sports, anm. av fakultetsopponent Helena Tolvhed

 

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

710 Ingar Kaldal, Minner som prosesser, och Paul Knutsen, Å forstå historie, anm. av Martin Dackling

713 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum, anm. av Fredrik Holmqvist

716 Olof Karsvall, Utjordar och ödegårdar, anm. av Hans Antonson

718 Staffan Hansson, Malmens land, anm. av Johannes Daun

720 Victor Wilson, Commerce in Disguise, anm. av Martin Öhman

722 Christer Ericsson, Björn Horgby & Shunji Ishihara, Faderliga företagare i Sverige och Japan, anm. av Ingemar Ottosson

724 Inger Enkvist, De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem, anm. av Fredrik Alvén

727 Mats Wickström & Charlotta Wolff (red.), Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekler, anm. av Lars Elenius

730 Anna Tunlid & Sven Widmalm (red.), Det forskningspolitiska laboratoriet, anm. av Per Lundin

 

734 Anmälan av böcker publicerade 2015

Meddelanden (Notices)

749 Stefan Amirell, Ruptures, empires, revolutions: Femte ENIUGH-konferensen, Budapest, 31 augusti – 3 september 2017

752 Litteratur inkommen till redaktionen