Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2017:1

1 Redaktören har ordet: Historiker samverkar i Sundsvall

Uppsatser (Articles)

3 Roddy Nilsson, Hat, förtvivlan och kärlek: Kvinnors dödliga våld under senare delen av 1800-talet (Summary: Hatred, despair and love: Women’s deadly violence in the late 19th century p. 35)

37 Martin Ericsson, ”Såsom det brukas med tattare”: Kollektivt våld mot familjer utpekade som tattare eller zigenare 1872–1955 (Summary: ”As we usally treat tattare”: Collective violence against families labelled as ”tattare” or ”zigenare” 1872–1955. p. 63)

Essä (Essays)

64 Daniel Sävborg, Några anmärkningar om Annotationes ex scriptis Karoli och dess källor

Bild i perspektiv (Picture in perspective)

80 Eva Blomberg, Alla sätta potatis

Utblick (Outlook)

86 Lisa Hellman, Japan

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

97 Viktig ny avhandling om kvinners rettslige handleevne Elin Hinnemo, Inför høgsta instans, anm. av fakultetsopponent Hilde Sandvik

104 Ett stormigt hav av tulltaxor Henric Häggqvist, On the Ocean of protectionism, anm. av fakultetsopponent Leos Müller

111 Försvarslöshetssystemets mekanismer Theresa Johnsson, Vårt fredliga samhälle, anm. av fakultetsopponent Frans Lundgren

117 Nordenstudierna vid Greifswalds universitet Marco Nase, Academics and Politics, anm. av Peter Stadius

124 Välfärdsstaten och arbetstiden Linn Spross, Ett välfärdsstatligt dilemma, anm. av fakultetsopponent Mikael Ottosson

131 Välfärdsstatens professionella hembiträde Karin Carlsson, Den tillfälliga husmodern, anm. av fakultetsopponent Pirjo Markkola

138 Svensk flyktingpolitik, tjeckiska och polskjudiska flyktingar 1968–1972 Lukasz Górniok, Swedish Refugee Policymaking in Transition?, anm. av fakultetsopponent Malin Thor Tureby

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

145 Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia: 1000–1800, och Den svenska arkitekturens historia: 1800–2000, anm. av Katrin Holmqvist-Sten

148 Henric Bagerius & Louise Berglund (red), Politik och passion, anm. av Stina Karlgren

151 Robert Oldach (red.), Schwedens Beteiligung am Siebenjährigen Krieg im Spiegel des Tageregisters der Stadt Loitz 1757–1759, anm. av Martin Almbjär

154 Martin Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande, anm. av Max Lyles

156 Per Eriksson (red.), Mot ett modernt livsmedelssystem, anm. av Johanna Widenberg

158 Kalle Holmqvist, Fred med Norge, anm. av Bo G. Hall

160 Per Anders Rudling, The rise and fall of Belarusian nationalism, 1906–1931, anm. av Martin Kragh

162 Maja Hagerman, Käraste Herman, anm. av Andreaz Wasniowski

165 Margareta Biörnstad, Kulturminnesvård i efterkrigstid – med Riksantikvarieämbetet i centrum, anm. av Richard Pettersson

167 Thomas Jonter, The Key to Nuclear Restraint, anm. av Stellan Andersson

169 Helena Tolvhed, På damsidan, anm. av Cecilia Jonsson

171 Daniel Nyström, Innan forskningen blev radikal, anm. av Leif Wegerman

173 Elisabeth Elgán, Att ge sig själv makt, anm. av Daniel Nyström

Meddelanden (Notices)

176 Kirsti Niskanen, Globalt, feministiskt, intersektionellt – vad är innebörden i medborgarskap och demokrati, historiskt och i dag? Stockholm, 18–19 augusti 2016

177 Sune Bechman Pedersen, När folken upptäckte varandra: Turismhistoriska perspektiv på Norden, Uppsala, 28–30 september 2016

180 Nytt om historisk forskning

190 Litteratur inkommen till redaktionen