Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2016:4

593 Redaktören har ordet: Böckernas marknad

Uppsatser

595 Sven Hellroth, Kristallkulan och den ekonomiska politiken: Koordineringen av den ekonomiska politiken och behovet av en statlig institution för konjunkturanalyser 1908–1937 (Summary: The Crystal ball and economic policy: The coordination of the economic policy and the making of a national institute for economic analysis 1908–1937 p. 624)

626 Rasmus Fleischer, Kreditkonsumtion i Sverige, 1945–1985: Avbetalningshandel, kreditkort och dess politiska reglering (Summary: Consuming on credit in Sweden, 1945–1985: The political regulation of instalment selling and credit cards p. 656)

Essä

658 Mattias Legnér, Kulturarvsbruk i väpnade konflikter

Idé & debatt

673 Maria Sjöberg, Nya perspektiv möter ideologistyrd kritik: Slutreplik till Lennart Andersson Palm

676 Petter Wulf, Presentism som historiesyn – reflektion

679 Biörn Tjällén, Ericus Olai som historiker – replik till Andrej Scheglov

Översikt

690 Sara E. Ellis Nilsson, Writing the Viking Age into existence

Avhandlingsrecensioner

708 Den svenska lärarkåren och skolan i Nazi-Tyskland och Sovjetunionen Per Höjeberg, Utmaningarna mot demokratins skola, anm. av fakultetsopponent Pär Frohnert

715 Den statliga gottgörelsens paradoxer och dilemman Malin Arvidsson, Att ersätta det oersättliga, anm. av fakultetsopponent Jan Löfström

Kortare recensioner

Samtliga kortare recensioner i en fil

721 Katarina Streiffert Eikeland & Madelaine Miller (red.), En maritim värld – från stenåldern till idag, anm. av Leos Müller

723 Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (red.), Politiska rum, anm. av Sari Nauman

726 Olli Matikainen & Satu Lidman (red.), Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900, anm. av Annika Sandén

729 Anna Carlstedt, Furstinnan och stjärntydaren, anm. av Karin Tegenborg Falkdalen

731 Kaspar Kepsu, Den besvärliga provinsen, anm. av Jens Lerbom

733 Ann Öhrberg, Samtalets retorik, anm. av Charlotta Wolff

735 Torgny Nevéus, Claes Annerstedt, anm. av Ulf Zander

737 Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz & Magnus Rodell (red.), Svensk snillrikhet?, anm. av Gustav Sjöblom

739 Kristin Lundell, Busskungen, anm. av Kersti Ullenhag

742 Marco Nase, Att Sverige ska dominera här, anm. av Charlotta Seiler Brylla

744 Ian Buruma, År noll, anm. av Håkan Gunneriusson

746 Christer Ahlberger & Martin Åberg (red.), Makt och missnöje, anm. av Maths Isacson

749 Henrik Malm Lindberg, Drömmen om jämlikhet, anm. av Anna Friberg

752 Anmälan av böcker publicerade 2014

Meddelanden

764 Eva Österberg, Birgitta Odén In memoriam

769 Stefan Amirell, Stora historiepriset tilldelas Fredric Bedoire

771 Litteratur inkommen till redaktionen