Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2015:4

591 Redaktören har ordet: Framtiden i historien

Uppsatser (Articles)

593 David Larsson Heidenblad, Framtidskunskap i cirkulation: Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971– 1972 (Summary: Knowledge of the future in circulation. Gösta Ehrensvärd’s diagnosis and the Swedish future debate, 1971–1972 p. 620)

622 Ludvig Wiklander, Resandefolket och svensk minoritetspolitik: 1990-talets paradigmskifte (Summary: Resandefolket and Swedish minority politics: The paradigm shift of the 1990’s p. 649)

Idé och debatt (Debate)

650 Klas-Göran Karlsson, Att skriva och bli tillskriven lärobokshistoria: Svar till Lennart Andersson Palm

655 Martin Hårdstedt, Uppfattningar om andra världskrigets historia: Svar till Lennart Andersson Palm

Ö̈versikt

660 David Gaunt, Inledning till studiet av det assyriska folkmordet

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

674 Hedvig Elisabet Charlotta och hovpolitiken i slutet av 1700-talet My Hellsing, Hovpolitik, anm. av fakultetsopponent Karin Sennefelt

680 Nya och gamla synvinklar på traditionella forskningsteman Jesper Hamark, Ports, dock workers and labour market conflicts, anm. av fakultetsopponent Tapio Bergholm

685 Den svenska välfärdsstaten under 1900-talet John Lapidus, Social democracy and the Swedish welfare model, anm. av fakultetsopponent Jenny Andersson

690 Agrikulturell och ekonomisk utveckling i Nord- och Sydvietnam Montserrat López Jerez, Deltas apart, anm. av fakultetsopponent Peter Timmer

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

696 Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning & Helle Vogt (red.), Disputing strategies in medieval Scandinavia, anm. av Gabriela Bjarne Larsson

700 Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild, anm. av Anders Reisnert

702 Crister Ericsson, Bandybaronen i folkhemmet, anm. av Tomas Nilson

706 Olof Kåhrström (red.), När landet kom till staden, anm. av Anna R. Locke

709 Mats Hellspong, Stadion och Zinkensdamm, anm. av Bill Sund

711 Ulrika Geisler & Henrik Rosengren (red.), Kult, konst eller myt?, anm. av Staffan Albinsson

713 Peter Englund, 1914, och Peter Englund, 1915, anm. av Kim Salomon

716 Klas-Göran Karlsson, Urkatastrofen, anm. av Jan Christensen

718 Ann-Mari Borgelin (red.), Hvor Dannebrog faldt ned, anm. av Anders Fröjmark

720 Bengt Johansson & Tomas Andersson Odén, Politiska annonser, anm. av Daniel Zackrisson

722 Jimmy Vulovic, Reform eller revolt, anm. av Emma Hilborn

724 Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne, anm. av Torbjörn Nilsson

726 Johan Edman, Vård & ideologi, anm. av Frida Wikström

 

729 Anmälan av böcker publicerade 2012 och 2013.

Meddelanden (Notices)

742 Elisabeth Elgán, Stora historiepriset 2015

743 Litteratur inkommen till redaktionen