Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2015:3

369 Redaktören har ordet. Vikten av att aldrig glömma

371 Anders Ögren, Tema pengar: Pengar – en bred historia

Uppsatser (Articles)

377 Rodney Edvinsson & Bo Franzén, Sveriges tidiga formella penningväsende (Summary: The early formal Swedish monetary system p. 399)

401 Per Forsberg, Pengar som ristningar på träpinnar: Icke-monetära pengars funktion för fungerande lagbildningar (Summary: Notches on wooden sticks: the role of non-coin money in village organization p. 431)

432 Jonas Lindström & Jan Mispelaere, Vad fick 1600-talets arbetare i lön? (Summary: How were seventeenth-century wage labourers paid? p. 463)

465 Pernilla Jonsson & Kristina Lilja, Strategier för krediter: Begagnade kläder och textilier som värdebevarare och värdebärare i 1800- talets Västerås (Summary: Second-hand clothes and textiles as a store of value and medium of exchange in Västerås 1830–1900 p. 500)

Idé och debatt (Debate)

501 Lennart Andersson Palm, Grov revision av andra världskrigets historia

512 Klas-Göran Karlsson, Folkmordet på armenierna efter hundra år

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

523 Tidig helgonkult i Danmark och Sverige Sara E. Ellis Nilsson, Creating holy people and places on the periphery, anm. av fakultetsopponent Stephan Borgehammar

530 Kungamakten och lagen Fredrik Charpentier Ljungqvist, Kungamakten och lagen, anm. av fakultetsopponent Lars Hermanson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

537 Sören Wibeck, Indiens historia, anm. av Per Hilding

539 Anna Lihammer, Vikingatidens härskare, anm. av Kerstin Hundahl

541 Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen, anm. av Helene Carlbäck

544 Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet, anm. av Jan Samuelson

546 Erik Peterson & Annika Sandén, Mot undergången, anm. av Michal Salamonik

548 Annika Sandén, Missdådare, anm. av Christian Häthén

551 Joachim Östlund, Saltets pris, anm. av Klas Rönnbäck

553 Sten Westerberg, Clas Rålamb, anm. av Joakim Scherp

555 Lars Nilsson & Håkan Forsell, 150 år av självstyrelse, anm. av Erik Nydahl

Meddelanden (Notices)

559 Nytt om historisk forskning

567 Elias Hall & Astrid Pajur, Visualising difference: objects, space and practice in early modern Europe, Stockholm, 10–12 Oktober 2014

569 David Ludvigsson & Henrik Ågren, Workshop om metodproblem i historievetenskapen, Linköping, 19 mars 2015

571 Årsmöteshandlingar

585 Litteratur inkommen till redaktionen