Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2015:2

1 Redaktören har ordet. Till den vetenskapliga kvalitetens lov

Uppsatser (Articles)

201 Daniel Sävborg, Kungalängder och historieskrivning: Fornsvenska och fornisländska källor om Sveriges historia (Summary: King lists and historiography: Old Swedish and old Icelandic sources on Swedish history p. 235)

236 Oskar Sjöström, Lumpna minnen? Materialitet och mentalitet i Armémuseums lumpenenkät (Summary: Conscription memories: Materiality and mentality in the Swedish Army Museum's web survey on military service p. 264)

266 Malin Thor Tureby, Svenska änglar och hyenor möter tacksamma flyktingar. Mottagningen av befriade koncentrationslägerfångar i skånsk press under året 1945 (Summary: Swedish angels and hyenas meet grateful refugees: The reception of concentration camp survivors in the Scanian press during the year 1945 p. 299)

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

301 Undersåten som förstod – reformationen som diskurs och tankesystem Kajsa Brilkman, Undersåten som förstod, anm. av fakultetsopponent Mats Hallenberg

309 Politisering på lokal nivå Anders Forsell, Kommunala ideal och politisk verklighet, anm. av fakultetsopponent Fredrik Eriksson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

315 Paul Holm, Arne Jarrick & Dominic Scott, Humanities World Report 2015, anm. av Thomas Kaiserfeld

318 Anna Maria Forssberg & Karin Sennefelt (red.), Fråga föremålen, anm. av Anna Hedtjärn Wester

322 Peter Aronsson & Lizette Gradén (red.), Performing Nordic Heritage, anm. av Maja Lagerqvist

325 Gunilla Peterson, Sotare i Stockholm 1600–1900, anm. av Lars Edgren

327 Christopher Lagerqvist, Reformer och revolutioner, anm. av Bo G. Hall 329 Fredrik Skott, Påskkäringar, anm. av Esbjörn Larsson

331 Rolf Adamson, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet, anm. av Birgit Petersson

333 Hanna Enefalk, Skillingtryck!, anm. av Patrik Lundell

335 Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel Lövheim (red.), Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842–2010, anm. av Martin Emanuel

339 Tommy Gustafsson & Klara Arnberg, Moralpanik och lågkultur, anm. av Johan Jarlbrink

341 Marco Smedberg, Första världskriget, anm. av Thomas Roth

342 Nils Fabiansson, Historien om västfronten, anm. av Lars Ericson Wolke

344 Jan Berggren, Från härskare till estradör, anm. av Bo G. Hall

345 Gösta Arvastson, Drömmar om lufthavet, anm. av Lars Kvarnström

347 Thomas Palme (utg.), Älskade struntflicka, anm. av Lars Björlin

349 Karin Ågren, Att sälja en stad, anm. av Per Lundin

352 Werner Neuss, Mörder, Mentor, Menschenfreund, anm. av Lars Westerlund

354 Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Lumpen, anm. av Esbjörn Larsson

357 Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl, Bjarne Isacson & Percy Kindahl (red.), ... faror för staten av svåraste slag, anm. av Börje Harnesk

359 Therese Nordlund Edvinsson, En osynlig företagshistoria, anm. av My Hellsing

361 Ingela Johansson, Strejkkonsten, anm. av Johan Bergman

Meddelanden (Notices)

364 Malin Thor Tureby, Föreningen för Oral History i Sverige (OHIS)

365 Litteratur inkommen till redaktionen