Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2014:4

585 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

587 Antti Räihä, Kejsarinnas undersåte i stället för donationsbo. Bondeaktivism och rättvisenormer i 1700-talets ryska gränstrakt (Summary: Crown subject rather than landed estate peasant: Interaction and aspects of justice in the early modern Russian borderlands p. 613)

615 Dan Bäckström & Kristina Lilja, Variation och förnyelse: Arbetarsparande i Sverige 1870–1914 (Summary: Variation and renewal: Working-class saving in Sweden 1870–1914 p. 645)

647 Anders Wesslén, ”Den olycklige Kuylenstierna”. Om ett socialt nätverk och en omstridd Karl XII-biografi (Summary: ”The unfortunate Kuylenstierna”: A historical revaluation of King Charles XII in danger due to an indiscreet biography p. 675)

Idé & debatt

677 Rolf Torstendahl, Moral, kunskapsteori och förnumstigheter. Replik till Håkan Salwén

680 Håkan Salwén, Ordning och reda. Slutreplik till Rolf Torstendahl

683 Leo Kramár, Den föränderliga fascismen: får en bofink se ut hur som helst? Slutreplik till Henrik Arnstad

Översikter

686 Jan Bohlin, Kapitalism och ojämlikhet – Capital in the twenty-first century av Thomas Piketty

698 Johanna Widenberg, Veterinärmedicinhistoria i omvandling

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

708 Historielæreres emnesforståelse Mikael Berg, Historielärares ämnesförståelse, anm. av fakultetsopponent Svein Lorentzen

714 Stormaktstidens svenska flotta i foucauldianska perspektiv AnnaSara Hammar, Mellan kaos och kontroll, anm. av fakultetsopponent Marko Lamberg

721 Svenska resor österut i ny belysning Maria Nyman, Resandets gränser, anm. av fakultetsopponent Hanna Hodacs

725 Från levande musik till högtalarekonomi Rasmus Fleischer, Musikens politiska ekonomi, anm. av fakultetsopponent Orsi Husz

735 Innovationer, tillväxt och strukturomvandling Karolin Sjöö, Innovation and transformation in the Swedish manufacturing sector, 1970–2007, anm. av fakultetsopponent Svante Prado

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

742 James Graham-Campbell, Søren M. Sindbæk & Gareth Williams (red.), Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia 800–1100, anm. av Bo Franzén

745 Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma, anm. av Frida Wikström

748 Otfried Czaika & Heinrich Holtze (red.), Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit, anm. av Cordelia Heß

751 Lars Burman, Eloquent Students, och Lars Burman, Vältaliga studenter, anm. av Johan Sjöberg

754 Fredrik Thomasson, The life of J.D. Åkerblad, anm. av Margaret R. Hunt

757 Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen, anm. av Ulrika Lagerlöf Nilsson

759 Joel Halldorf, Av denna världen?, anm. av Eva Helen Ulvros 761 Pernilla Jonsson & Silke Neunsinger, Gendered Money, anm. av Anita Nyberg

763 Per Bolin, Between National and Academic Agendas, anm. av Matthew Kott

766 Stefan Jonsson, Crowds and Democracy, anm. av Wojtek Jezierski

768 Henrik Arnstad, Älskade fascism, anm. av Johan Stenfeldt

770 Bibi Jonsson, Bruna Pennor, anm. av Ann-Sofie Andersson

772 Maria Wölner-Hanssen, Magda Goebbels, anm. av Lars Ericson Wolke

774 Nils Hansson, Entusiasm – skepsis – distans, anm. av Birgitta Almgren

776 Carl-Gustaf Andrén, Visioner, vägval och verkligheter, anm. av Lennart Olausson

779 Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.), Konstens omvända ekonomi, anm. Maths Isacson

782 Johanna Dahlin, Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven, anm. av Florence Fröhlig

Meddelanden (Notices)

785 Jonas Nordin, Nordiska historikermötet, Joensuu, 14–17 augusti 2014

787 Sanela Bajramovic Jusufbegovic, The place of women in war 1914– 2014, Sarajevo, 7–8 juni 2014

789 Stefan Amirell, Föreningen för vetenskaplig publicering

790 Elisabeth Elgán, Hertig Karls pris

791 Litteratur inkommen till redaktionen

793 Rättelse