Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2013:4

579 Redaktören har ordet

581 Therése Andersson, Synas i sömmarna: Inledning minitema mode

Uppsatser (Articles)

587 Cecilia Candréus, En svensk verkstad för utländska lyxvaror. De kungliga pärlstickarna vid Gustav I:s hov 1523–1560 (Summary: Producing foreign splendor in domestic workshops: the royal embroiderers at the court of King Gustav I Vasa of Sweden 1523– 1560 p. 620)

621 Anna Sundelin, The things you sent. Mode och mellanhänder i den atlantiska världen under 1700-talet (Summary: The things you sent: Fashion and consumption by proxy in the Atlantic world during the eighteenth century p. 643)

Idé och debatt (Debate)

644 Peter K. Andersson, Posören på Petticoat Lane. Om klädsel och kroppshållning i det sena 1800-talets gatuinteraktion

660 Andreas Manhag & Hanna Wittrock, Att vända kåpan efter vinden? Det protestantiska universitetet i Lund och det katolska symbolspråket

673 Andrej Scheglov, Till frågan om namnet ”Smek” i det medeltida Sverige

Översikt (Review essays)

676 Magdalena Petersson McIntyre, Mode: Vardagspraktik och tidsangivelse

691 Henrik Meinander, Nationalstatens eftermiddag

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

699 Everyday life on the streets of London Peter K. Andersson, Streetlife in late Victorian London, anm. av fakultetsopponent Richard Dennis

706 Energy transition in the periphery Sofia Teives Henriques, Energy transitions, economic growth and structural change, anm. av fakultetsopponent Jaime Reis

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

713 Gunnar Artéus & Klas Åmark (red.), Historieskrivningen i Sverige, anm. av Lars Berggren

717 Anders Andrén (red.), Förmodern globalitet, anm. av Jonas M. Nordin

721 Rodney Edvinsson, Tor Jacobson & Daniel Waldenström (red.), Historical monetary and financial statistics for Sweden, anm. av Erik Thomson

723 Bjørn Poulsen & Søren Michael Sindbæk (red.), Settlement and lordship in viking and early medieval Scandinavia, anm. av Bo Franzén

726 Steinar Imsen (red.), Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandianvian kingdoms in the middle ages, anm. av Harald Gustafsson

729 Olof Holm (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000– 1645, anm. av Sven Olofsson

732 Kari Uotila (red.), Stranden vid Nådendals kloster, anm. av Birgitta Fritz

734 Ulla Koskinen, Hyvien miesten valtakunta, anm. av Anu Lahtinen

736 Erik Falk, Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala, anm. av Helena Hagelin

737 Barbro Lindqvist, Stölden av Birgittas skalle och andra katolska äventyr i 1600-talets Sverige, anm. av Ramona Ivener

739 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, A history of the press in Sweden, anm. av Henrik Edgren

741 Peter Olausson, Vägar till värmländsk historia 2, anm. av Agneta Järnankar

743 Christoph Schmelz (red.), Völkerrecht und Außenpolitik Schwedens und des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im 17. und 18. Jahrhundert, anm. av Svante Norrhem

745 Kerstin Nohrenius & Lars Wiklund, Glädje och sorg i en drottnings liv, anm. av Eva Helen Ulvros

747 Jan O. Berg, På spaning efter en svensk modell, anm. av Martin Eriksson

749 Jussi Kurunmäki & Johan Strang (red.), Rhethorics of Nordic democracy, anm. av Anne Berg

751 Ann-Christine Petersson Hjelm, Fängelset som välfärdsbygge, anm. av Roddy Nilsson

753 Jiří Štěpán, Československý exil ve Švédsku v letech 1945–1989, anm. av Martin Liška

755 Susan Williams, Who killed Hammarskjöld?, anm. av Andreas Tullberg

757 Annette Thörnquist & Åsa-Karin Engstrand (red.), Precarious employment in perspective, anm. av Tobias Karlsson

Meddelanden (Notices)

759 Anmälan av böcker utgivna 2011

767 Hertig Karls pris 2013

768 Hans Hanner, Genealogiska Föreningens arkiv

769 Litteratur inkommen till redaktionen