Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2013:3

321 Redaktören har ordet

323 Martin Gustavsson & Yvonne Svanström, En bred palett av metoder för historievetenskaperna. Inledning tema metod

Uppsatser (Articles)

335 Elisabeth Gräslund Berg et al, Praktiker som gör skillnad: om den verb-inriktade metoden (Summary: Practices that make a difference: the verb-orientated method p. 354)

355 Jonas Ahlskog, Psykoanalysen som metod inom historieforskningen: Joan W. Scott och tanken om en psykoanalytisk läsningspraktik (Summary: Psychoanalysis as a method in historical research: Joan W. Scott and the idea of a psychoanalytic reading practice p. 382)

384 Henric Bagerius, Ulrika Lagerlöf Nilsson & Pia Lundqvist, Skönlitteraturen i historievetenskapen – några metodologiska reflektioner (Summary: Methodological reflections on fiction in historical research p. 410)

411 Olof Karsvall, Retrogressiv metod: En översikt med exempel från historisk geografi och agrarhistoria (Summary: Retrogressive method. An overview of approaches in historical geography and agrarian history p. 435)

Idé och debatt (Debate)

436 Kim Salomon, Fiktionens utmaningar

452 Mary Hilson & Silke Neunsinger, Samarbete över gränser: Reflexioner och erfarenheter från ett kollektivt forskningsprojekt om konsumentkooperationens globala historia

474 Thomas Nygren, Digitala material och verktyg: Möjligheter och problem utifrån exemplet spatial history

483 Stefan Amirell, Språk och kvalitet i historisk forskning

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

506 Demokratins förtrupper i 1600-talets Sverige? Joakim Scherp, De ofrälse och makten, anm. av fakultetsopponent Henrik Ågren

514 Flyktingars livsval Wirginia Bogatic, Exilens dilemma, anm. av fakultetsopponent Mattias Tydén

521 Pornografisk press som samhällsföreteelse och genusfråga mellan 1950och 1980-talen Klara Arnberg, Motsättningarnas marknad, anm. av fakultetsopponent Kirsti Niskanen

530 Explaining China’s development Turaj S. Faran, The industrialization process in the Chinese mirror, anm av fakultetsopponent Tim Wright

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

536 Åke Persson & Thomas Oldrup, 101 historiska myter, anm. av Bo G. Hall

537 Simon Sebag Montefiore, Mina 101 hjältar ur världshistorien, och Niklas Ekdahl & Petter Carlsson, Historiens viktigaste svenskar, anm. av Bo G. Hall

540 Karin Sennefelt, Politikens hjärta, anm. av Christopher Collstedt

542 Benny Jacobsson & Maria Ågren (red.), Levebröd, anm. av AnnSofie Andersson

545 Andreas Linderoth (red.), Kriget som aldrig kom, anm. av Susanna Erlandsson

548 Erik Lakomaa, Sedelpressen, anm. av Christian Sandström

550 Gunnela Björk, Margaret Thatcher, anm. av Stefan Amirell

Meddelanden (Notices)

553 Nytt om historisk forskning

560 Thomas Palme, Sven Ulric Palmes arkiv

560 Joachim Östlund, Historical relations between Algeria, Scandinavia and Holland from the 16th to the 19th century, Alger, 12–13 mars 2013

563 Årsmötesförhandlingar

576 Litteratur inkommen till redaktionen