Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2013:2

1 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

145 Simon Larsson, Från ung rabulist till humanioras starke man. Ideal och legitimitetsstrategier hos den unge Erik Lönnroth (Summary: From rowdy youngster to front man of the establishment. Ideals and strategies of the young Erik Lönnroth p. 173)

174 Jens Lerbom, För Gud och kung, släkt och vänner. Folkliga föreställningar om svenskhet under tidigt 1600-tal (Summary: For God and King, kindreds and friends. Popular perceptions of Swedishness in the early 17th century p. 196)

197 Harald Gustafsson, Historia på frukostbordet. Historiebruk i två nordiska dagstidningar 1987 och 2012 (Summary: History at the breakfast table p. 225)

Idé och debatt (Debate)

226 Martin Åberg, Tuppskallar, kvinnokamp och stridsvagnsromantik

232 Nils-Erik Villstrand & Ann-Catrin Östman, Annorlundagörandets olidliga lätthet. Sverige, Finland och den långa gemensamma historien

Ö̈versikt

243 Inger Elisabeth Haavet, Folkhemmets historie 1920–1965

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

250 Fem delstudier om ansvarsföreställningar under fyra sekler David Larsson Heidenblad, Vårt eget fel, anm. av fakultetsopponent Thomas Kaiserfeld

257 Innovativa källor och nya insikter om genus och arbete Christopher Pihl, Arbete, anm. av fakultetsopponent Mia Korpiola

267 Jakt i tidigmodern praktik och politik Ulf Nyrén, Rätt till jakt, anm. av fakultetsopponent Karin Hassan Jansson

274 Upplevelsens poetik Anna Alm, Upplevelsens poetik, anm. av fakultetsopponent Lena Eskilsson

280 Reumatiker och kroniskt sjuka – en anomali i sjukvården? Henrik Karlsson, Vården av de arbetsoförmögna, anm. av fakultetsopponent Sören Edvinsson

287 Svensk företagsetablering i Libanon under efterkrigstiden Ahmad Hussein, Vägen till Beirut, anm. av fakultetsopponent Peter Hedberg

294 Historiebevissthet og historiekultur i den svenske skolen Martin Karlsson, Att projicera det förflutna, anm. av fakultetsopponent Gunnar Iversen

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

300 Lena Huldén, Med blod och svärd, Lars-Folke Landgrén, Tvekampen, Tom Gullberg, Lejonet vaknar, Christer Kuvaja, Karolinska krigare och Nils Erik Forsgård, Maktbalans och stormaktskrig, anm. av Maria Sjöberg

303 Anders Björnsson & Lars Magnusson (red.), Jordpäron, anm. av Carl-Johan Gadd

305 Marsha Keith Schuchard, Emanuel Swedenborg, anm. av Marcus Willén

307 Thomas Ihre, Abraham Bäck, anm. av Hanna Hodacs

308 Andreas Hellerstedt, Ödets teater, anm. av Håkan Möller

311 Carin Bergström, Självständig prinsessa, anm. av Eva Helen Ulvros

312 John Gilmour, Sweden, the swastika and Stalin, anm. av Henrik Rosengren

Meddelanden (Notices)

315 Stefan Amirell, Uppdatering av DokHist: Databas över svenska doktorsavhandlingar i historia

316 Gunlög Fur, Rapport från CISH

317 Litteratur inkommen till redaktionen