Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2013:1

1 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

3 Jan Mispelaere, ”När det så stor varder att det något kan göra.” Om barns och ungdomars arbete i det tidigmoderna Sverige (Summary: Indispensable help: Child and teenage labour in early modern Sweden p. 32)

34 Magnus Linnarsson, Rayon för rikets försörjning. Kris, korporatism och beredskapspolitik, 1972–1983 (Summary: Rayon for national security: crisis, corporatism and contingency planning, 1972–1983 p. 63)

Idé och debatt (Debate)

65 Dick Harrison, Urval och sammanhang i Sveriges historia. Replik till Birgitta Fritz

Ö̈versikt

69 Wilhelm Agrell, Den andra Raoul Wallenbergvågen: levnadsteckningarna, källkritiken och mytologin

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

75 SAF och arbetskraftsinvandringen 1945–1972 Joacim Waara, Svenska Arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen 1945–1972, anm. av fakultetsopponent Sofia Murhem

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

82 Hans Ruin & Andrus Ers, Rethinking time, anm. av Erik Lindberg

84 Marander-Eklund, Lena & Östman, Ann-Catrin (red.), Biografiska betydelser, anm. av Esbjörn Larsson

87 Christian Lovén med bidrag av Claes Gejrot, Historieskrivning vid Uppsala domkyrka under högmedeltiden, anm. av Birgitta Fritz

89 Hanna Källström, Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden, anm. av Anders Fröjmark

91 Jan Glete, Swedish naval administration, 1521–1721, anm. av Kim Olsen

93 Gösta Kjellin & Johanna Enckell, Sissi-Jaakko, anm. av Kenneth Nyberg

95 Galina Sjebaldina, Karolinska krigsfångar i Sibirien, anm. av Joachim Östlund

98 Kirsi Vainio-Korhonen, Sophie Creutz och hennes tid, anm. av Charlotta Wolff

100 Jessica Parland-von Essen, Affärer, allianser, anseende, anm. av Eva Helen Ulvros

102 Pasi Ihalinen, Michael Bregnsbo, Karin Sennefelt & Patrik Winton (red.), Scandinavia in the age of revolution, anm. av Maria Cavallin Aijmer

105 Ann-Sofie Bergman, Lämpliga eller olämpliga hem?, anm. av Ingrid Söderlind

107 Catrin Andersson, Hundra år av tvåsamhet, anm. av Åsa Lundqvist

109 Fay Lundh Nilsson & Anders Nilsson (red.), Två sidor av samma mynt?, anm. av Erik Tängerstad

111 Tore Pryser, USAs hemmelige agenter, anm. av Michael F. Scholz

113 Johan Perwe, Svenska i Gestapos tjänst, anm. av Michael F. Scholz

114 Jan Hecker-Stampehl, Vereinigte Staaten des Nordens, anm. av Andreas Åkerlund

116 Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (red.), Nordic narratives of the Second World War, anm. av Janne Holmén

119 Sune Åkerman, Historiker i brytningstid, anm. av Staffan Förhammar

Meddelanden (Notices)

122 Nytt om historisk forskning

133 Annika Sandén, De Svenska Historikerdagarna, Mariehamn, 21–23 september 2012

134 Mats Berglund, European Association for Urban History, Prag 29 augusti – 1 september 2012

136 Måns Jansson, Sverige och allt det andra: det svenska 1700-talet i kosmopolitisk belysning, Uppsala den 25–26 oktober 2012

138 Litteratur inkommen till redaktionen