Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2012:3

593 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

595 Johan Runer, Huvudtionde, odal och prästgårdar (Summary: Capital tithe, allodium and Church land p. 623)

624 Jakob Evertsson, Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860–1910 (Summary: School inspection and the modernization of the elementary school in Sweden 1860–1910 p. 651)

Idé och debatt (Debate)

652 Åke Erlandsson, Franska Akademien och dess svenska lillasyster

657 Birgitta Fritz, Sveriges historia 600–1350. En central fråga

Ö̈versikt

661 Anne Løkke, Nationalhistoriens udfordringer: perspektiver, tematik og narration

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

670 Lyckans betydelse(r) Anna Nilsson, Lyckans betydelse, anm. av fakultetsopponent Håkan Möller

677 Hanteringen av straffria Lars Garpenhag, Kriminaldårar:, anm. av Jenny Björkman

684 Pedagogik och politik i formandet av en indisk nation Per-Olof Fjällsby, Indien som utopi och verklighet, anm. av Henrik Chetan Aspengren

688 Svenska lektorat vid tyska universitet Andreas Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik, anm. av fakultetsopponent Norbert Götz

698 Images of Sweden Nikolas Glover, National Relations, anm. av fakultetsopponent Mary Hilson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

705 Eva Österberg, Tystnader och tider, anm. av Lars Ekdahl

707 Bo Eriksson, Svenska adelns historia, anm. av Carin Bergström

709 Stefan Brink, Vikingarnas slavar, anm. av Dick Harrison

711 Dieter Strauch, Mittelalterliches nordisches Recht bis 1500, anm. av Birgitta Fritz

713 Erland Sellberg, Kyrkan och den tidigmoderna staten, anm. av Martin Kjellgren

715 Göran Norrby, Ordnade eliter, anm. av Bo Eriksson

717 Heiko Droste (red.), Connecting the Baltic area, anm. av Patrik Winton

720 Michael H. Lindgren, Christopher Polhems testamente, anm. av Erik Petersson

722 Krister Wahlbäck, Jättens andedräkt: Finlandsfrågan i svensk politik 1809–2009, anm. av Peter Hedberg

724 Kimmo Grönlund (red.), Språk och politisk mobilisering, och Maria Sjöberg & Birgitta Svensson (red.), Svenskfinska relationer, anm. av Ainur Elmgren

727 Thomas Neidenmark, Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812–1828, anm. av Staffan Förhammar

729 Maja Lagerqvist, Torpets transformationer, anm. av Eva Löfgren

731 Janken Myrdal, The Dovring saga, anm. av Simon Larsson

733 Mats Jönsson, Visuell fostran, anm. av Erik Tängerstad

736 Anmälan av böcker utgivna 2009 och 2010

Meddelanden (Notices)

742 Joachim Östlund, Persistent piracy: historical perspectives on maritime violence and state formation, Stockholm, 3–5 maj 2012

744 Maria Sjöberg, Tionde Nordiska kvinnohistorikermötet, Bergen 9–12 augusti 2012

745 David Ludvigsson, Hans Villius (1923–2012)

747 Elisabeth Mansén får Hertig Karls pris i historia 2012

748 Maria Sjöberg, Scandinavian journal of history

749 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2011

751 Litteratur inkommen till redaktionen