Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2012:3

357 Redaktören har ordet

359 Bo Eriksson, I djurens tecken: Inledning tema djur

Uppsatser (Articles)

365 Ulf Nyrén, Från utrotning till utbredning: Den svenska vargstammen som historiskt allmoge- och överhetsprojekt (Summary: From extermination to expansion: The Swedish wolf population as a historical project for the peasantry and authorities p. 390)

392 Anne Katrine Gjerløff, Offer, Fjende, Frænde, Føde: Dyrs roller i Danmark i 1800-tallets slutning (Summary: Friend, foe, or foodstuff: The roles of animals in Denmark in the late 19th century p. 422)

423 Therese Nordlund Edvinsson, Förvandlingen från företagsledare till orrtupp: Djur som symbolik i Kung Orres Jaktklubb (Summary: The transformation from business leader to black grouse male: Animal symbolism of the King Black Grouse Hunting Club p. 447)

448 Magnus Bohman, Tionde och vad mera dem med rätta tilkommer: Prästtiondelängder som källmaterial för undersökningar av bondejordbrukets djurhållning under den agrara revolutionen cirka 1700–1860 (Summary: Swedish parish tithe registers: A new source for the study of animal husbandry during the agricultural revolution p. 482)

Idé och debatt (Debate)

483 Agneta Ney, ”Uselt är att vara varg”: Om vargterminologi i västnordisk litteratur och rättsuppfattning

Ö̈versikt

490 Hilde Sandvik, Sveriges historia bind 5: Et rikt 1700-tall

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

496 Malthusian progress in pre-industrial England Jacob L. Weisdorf, Malthusian progress, anm. av fakultetsopponent Cormac Ó Gráda

501 Samhällsbyggande i sågverksmiljöer Maria Bergman, Constructing communities, anm. av fakultetsopponent Ann-Kristin Högman

508 Alkoholpolitik och statliga restaurangbolag i Sverige 1920–1974 Eva Hasselgren, Två vita och en brun, anm. av fakultetsopponent Thomas Pettersson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

515 Dag Retsö, Brasiliens historia, anm. av Staffan Förhammar

517 Kerstin Eksell, Andalus, anm. av Kim Bergqvist

519 Gabriela Bjarne Larsson, Laga fång för medeltidens kvinnor och män, anm. av Maria Ågren

521 Vivian Etting, The royal castles of Denmark during the 14th century, och Martin Hansson, Medeltida borgar, anm. av Jonas M. Nordin

524 Ole Degn (red.), Tolden i Sundet, anm. av Klas Rönnbäck

525 Michael Bregnsbo, Til venstre hånd, anm. av Malin Lennartsson

527 Maria Ågren, Domestic secrets, anm. av Ulla Rosén

529 Svante Norrhem, Christina och Carl Piper, anm. av Eva Helen Ulvros

532 Ernst Brunner, Anckarström och kungamordet, anm. av Annie Mattsson

534 Martin Hårdstedt, Omvälvningarnas tid, anm. av My Hellsing

535 Andrés Brink Pinto & Magnus Olofsson (red.), Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800­tal, anm. av Mats Berglund

538 Niels Clemmensen, Konflikt och konsensus i kommunen, anm. av Erik Wångmar

540 Kristina Fjelkestam, Det sublimas politik, anm. av Elin Malmer

542 Yvonne Maria Werner (red.), Christian masculinity, anm. av Stefan Gelfgren

545 Ingegerd Blomstrand & Anders Blomstrand, ”Får jag åter se dig ansigte mot ansigte?”, anm. av Eva Helen Ulvros

547 Christina Carlsson Wetterberg, ”... bara ett öfverskott af lif ”, anm. av Renée Frangeur

549 Martin Åberg, Swedish and German liberalism, anm. av Jan Christensen

552 Sven-Olof Olsson, Sverige i det handelspolitiska maktspelet 1919– 1939, och Ingemar Ottosson; Handel under protest, anm. av Birgit Karlsson

554 Lars Ericson Wolke, Joseph Goebbels, och Barbro Eberan, Var Hitler en demon?, anm. av Henrik Rosengren

557 Mats Deland, Purgatorium, anm. av Cecilie Felicia Stokholm Banke

560 Klas Åmark, Att bo granne med ondskan, anm. av Helene Carlbäck

562 Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (red.), Par i vetenskap och politik, anm. av Christina Carlsson Wetterberg

Meddelanden (Notices)

565 Nytt om historisk forskning

573 Rättelse

574 Maria Clara Medina & Per Cornell, Magnus Mörner (1924–2012)

576 Svenskt biografiskt lexikons databas på Internet

576 Louise Berglund, European Social Science History Conference (ESSHC), Glasgow, 11–14 april 2012

579 Årsmötesförhandlingar

591 Litteratur inkommen till redaktionen