Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2012:1

1 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

3 Erik Lindberg, Sjösäkerhet på entreprenad. Ett kontraktsteoretiskt perspektiv på privata och statliga fyrar i Sverige före 1840 (Summary: Safety at sea contracted out: private and public lighthouses in Sweden before 1840 p. 30)

31 Fredrik Norén, Filmen i statens tjänst. Civilförsvarsstyrelsens filmaktiviteter under kallakrigsåren 1949–1952 (Summary: The film in the service of the state: The film activities of Civilförsvarsstyrelsen during the cold war years 1949–1952 p. 54)

Idé och debatt (Debate)

55 Maria Ågren, Genus och arbete i det tidigmoderna Sverige

65 Rolf Torstendahl, Metod och forskningsmoral. Reflektioner med anledning av Simon Larssons avhandling

75 Bertil Lundberg, Petimäterkritik i stället för diskussion av forskningsresultat. Genmäle till Magnus Lundberg

82 Birgitta Fritz, Problem med kvantitativa studier i SDHK. Replik till Bo Franzén

Ö̈versikter (Review essays)

84 Harald Gustafsson, Nya perspektiv på stormaktstiden

92Andrea Karlsson & Linde Lindkvist, Triumf, tröstpris eller öppen praktik? De mänskliga rättigheternas historia

100 Andreas Önnerfors, Mystik och brödraskap i narrativ och arkiv

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

104 Fördelning, social skiktning och reproduktion Jonas Lindström, Distribution and differences, anm. av fakultetsopponent Carl-Johan Gadd

110 Sodomitens brist på manlighet Susanna Sjödin Lindenskoug, Manlighetens bortre gräns, anm. av fakultetsopponent Maja Bondestam

117 Ett kungahus i dialog med tiden Per Sandin, Ett kungahus i tiden, anm. av fakultetsopponent Eva Helen Ulvros

124 Kärleksbrev på 1800-talet Christina Douglas, Kärlek per korrespondens, anm. av fakultetsopponent Eva Helen Ulvros

131 När kvinnor blev yrkesmilitärer Fia Sundevall, Det sista manliga yrkesmonopolet, anm. av fakultetsopponent Maria Sjöberg

142 Lärarkårens kommunalisering Johanna Ringarp, Professionens problematik, anm. av fakultetsopponent Torbjörn Lundqvist

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

149 Christer Winberg, Varför skriver vi inte historiska romaner i stället?, anm av Börje Harnesk

151 Ellen Hillbom & Erik Green, Afrika, anm av. Magnus P. S. Persson

154 Tuomas Heikkilä, Sankt Henrikslegenden, anm. av Sara E. Ellis Nilsson

156 Gunnar Meyer, ”Besitzende Bürger” und ”elende Sieche”, anm. av Birgitta Fritz

157 Karin Tegenborg Falkdalen, Vasadöttrarna, anm. av Stefan Amirell

159 Harald Gustafsson, Makt och människor, anm. av Patrik Winton

161 Kristina Ekero Eriksson, Årstafruns dolda dagböcker, anm. av Eva Helen Ulvros

163 Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, anm. av Göran Blomqvist

167 Annika Berg, Den gränslösa hälsan, anm. av Anna Lundberg

169 Ulrika Torell, Roger Qvarsell & Jenny Lee (red.), Burkar, påsar och paket, anm. av Ylva Sjöstrand

Meddelanden (Notices)

172 Nytt om historisk forskning

181 Zara Bersbo, De Svenska Historiedagarna 2011, Stockholm, 7–9 oktober 2011

183 Jonas Nordin, SHBd – den mest kompletta bibliografin över svensk historia

185 Litteratur inkommen till redaktionen