Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2011:3

425 Redaktören har ordet

427 Inledning Tema döden

Uppsatser (Articles)

433 Gabriela Bjarne Larsson, Omsorg om själen – vård av kroppen (Summary: Pastoral and bodily care in religious houses and churches p. 458)

459 Andreas Önnerfors, ”Död är liv”: iscensättning av döden i det europeiska 1700-talsfrimureriet (Summary: ”Death is life”: staging of life in European eighteenth century freemasonry p. 490)

491 Andreas Hellerstedt, ”Ett stort bevis av Evangelii kraft och sanning.” Suicidalmord, avrättningar och herrnhutisk teologi (Summary: ”A great proof of the truth and power of the Gospel”: a beautiful execution as Moravian propaganda p. 510)

511 Sofia Holmlund, Döden går igen. Moder- och faderlösa barn i bondesamhället kring år 1800 (Summary: When mothers and fathers die: long-term consequences of parental loss in preindustrial Sweden p. 539)

540 Martin Bergman, De brända och glömda – om några osynliggjorda och tillintetgjorda kvinnor (Summary: Burnt and forgotten – women destroyed and made invisible p. 559)

560 Fredrik Eriksson, Piotr Wawrzeniuk & Johan Eellend, Döden i militära minnen och myter i Östersjöområdet, efter det stora kriget fram till 1939 (Summary: Death in the military memory and mythology in the Baltic Sea area after the Great War p. 588)

590 Mikael Häll, Näckens dödliga dop. Manliga vattenväsen, död och förbjuden sexualitet i det tidigmoderna Sverige (Summary: The deadly touch of the Waterman: male water spirits, death and forbidden sexuality in early modern Sweden p. 619)

Debatt (Debate)

621 Bo Franzén, SDhk – En källa också för kvantitativa studier

Översikter (Review essays)

631 Birgitta Almgren, DDR-forskning i fokus

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

643 Historia och identifikation Vanja Lozic, I historiekanons skugga, anm. av fakultetsopponent Gunlög Fur

650 Medieval monasteries as total institutions Wojtek Jezierski, Total St Gall, anm. av fakultetsopponent Hans Jacob Orning

657 Tidigkolonial mission i Peru Bertil K. Lundberg, ”Jesus är för spanjorerna”, anm. av fakultetsopponent Magnus Lundberg

664 Bergsmän i industrialiseringens tidevarv Linus Karlsson, Bergsmän och tackjärnspatroner, anm. av fakultetsopponent Göran Rydén

670 En försummad modersplikt eller omsorg om livet? Stina Bohman, Omsorg om livet, anm. av fakultetsopponent Susanna Hedenborg

678 Historikers ideal och principer 1900–1945 Simon Larsson, Intelligensaristokrater och arkivmartyrer, anm. av fakultetsopponent Mats Persson

685 68-rörelsens kulturdemokrati i nytt perspektiv Johan Bergman, Kulturfolk eller folkkultur?, anm. av fakultetsopponent Jens Ljunggren

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

691 Björn Kumm, Tito, anm. av Sten Andersson

693 Samuel Edquist, En folklig historia, anm. av Anna Wallette

695 Claes Bernes & Lars J. Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser, anm. av Ann-Kristin Bergquist

Meddelanden (Notices)

697 Nytt om historisk forskning

704 Pia Lundqvist, Fångad i nationen? Svenska historikermötet, Göteborg, 5–7 maj 2011

709 Årsmötesförhandlingar

722 Litteratur inkommen till redaktionen