Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2011:1

1 Redaktören har ordet

Uppsatser (Articles)

3 Andrej Kotljarchuk, Ukrainasvenskar i Gulagarkipelagen. Tvångsnormaliseringens teknik och kollektivt motstånd (Summary: Ukrainian Swedes in the Gulag Archipelago. Forced normaliza- tion techniques and collective resistance p. 24)

25 Lotta Vikström, I fru Grönhagens garderob fanns allt som hörde damtoaletten till, eller? Källjämförelser belyser befolkningshistoriska materials underrapportering av kvinnors arbete och försörjning i Sundsvall 1870–1890 (Summary: Estimating the under- enumeration of women’s work in past population registers: results from combining and comparing sources from Sundsvall, Sweden, 1870–1890 p. 55)

Översikt

56 Bo G. Hall, 21 författare om 22 regeringschefer

Idé och debatt (Debate)

64 Staffan Granér, Astrid Kander, Lars J. Lundgren & Sverker Sörlin, HT Forum: Miljöns historia. Seminarium på Bok- och Biblioteksmässan, Göteborg, 23 september 2010

85 Sophie Nyman & Lena Hejll, Elgán brister i analys och väcker många frågor

89 Lena Jonson, Den stundande uppgörelsen med Rysslands förflutna. Slutreplik till Lennart Samuelson

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

95 Slaveri och identitet i Danska Västindien Louise Sebro, Mellem afrikaner og kreol, anm. av fakultetsoppo- nent Holger Weiss

102 Bönderna var den agrara revolutionens innovatörer Pablo Wiking-Faria, Freden, friköpen och järnplogarna, anm. av fakultetsopponent Maths Isacson

110 Esterna och fabriksarbetet i 1940-talets Olofström Johan Svanberg, Arbetets relationer och etniska dimensioner, anm. av fakultetsopponent Jonny Hjelm

119 Biskopsämbetets officiella och inofficiella strukturer Ulrika Lagerlöf Nilsson, Med lust och bävan, anm. av fakultetsop- ponent Håkan Gunneriusson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

125 Janken Myrdal, Spelets regler i vetenskapens hantverk, anm. av Åsa M. Larsson

127 Harvey J. Graff m. fl. (red.), Understanding literacy in its historical contexts, anm. av Anders Nilsson

130 Rasmus Dahlberg & Esben Kjær, Det avgörande ögonblicket, anm. av Tomas Pettersson

132 H. Arnold Barton, Essays on Scandinavian history, anm. av Sune Åkerman

134 Johan Söderberg, Vår världs ekonomiska historia, anm av Henrik Lindberg

136 Jonas M. Nordin, Det medeltida Dalarna & Västmanland, anm. av Bo Eriksson

138 Corinne Péneau (red.), Itinéraires du savoir de l’Italie à la Scandinavie (Xe–XVIe siècle), anm. av Eldbjørg Haug

141 John Watts, The making of polities, anm. av Biörn Tjällén

144 Christopher Storrs (red.), The fiscal-military state in eighteenth- century Europe, anm. av Harald Gustafsson

145 Eva Bergenlöv, Drabbade barn, anm. av Johanna Sköld

148 Gunlög Fur, A nation of women, anm. av Peter Olausson

150 Thomas Adam, Buying respectability, anm. av Mia Kuritzén Löwengart

152 Olof Kåhrström, Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia, anm. av Peter Olausson

154 Martin Sabrow (red.), Erinnerungsorte der DDR, anm. av Fredrik Persson

Meddelanden (Notices)

157 Nytt om historisk forskning

166 Christina Florin, Ojämlika systrar: IFRWH:s konferens, Amsterdam, 25–27 augusti 2010

169 Litteratur inkommen till redaktionen