Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2010:4

565 Redaktören har ordet

567 De långa linjernas historia. Inledning, tema La longue durée revisitée

Uppsatser (Articles)

 

569 David Dunér, Kognitiv historia: en introduktion (Summary: Cognitive history: an introduction p. 592)

593 Annika Sandén & Joachim Östlund, Medkänslans makt och gränser: Nya linjer i känslornas historia (Summary: Power and boundaries of compassion: New lines in the history of emotions p. 613)

615 Arne Jarrick & Janken Myrdal, Globalhistoria och forskning om långa förlopp (Summary: Global history and the longue durée p. 641)

643 Mathias Cederholm, Bönder som värnare – beväpning, status och uppror. Feodala kontrapunkter i Europa i ett longue durée-perspektiv ca 1000 –1800 (Summary: Peasants as defenders – arms, status and uprisings. European feudal counterpoints in the longue durée, c. 1000–1800 p. 663)

665 Rodney Edvinsson, Den svenska strukturcykelmodellen (Summary: The Swedish model of economic cycles p. 687)

689 Lars Berggren & Per Eliasson, Energi och temporalitet (Summary: Energy and temporality p. 712)

715 Admir Skodo, Fernand Braudel and the concept of the person (Sammanfattning: Fernand Braudel och personbegreppet p. 736)

Idé och debatt (Debate)

739 Elisabeth Elgán, Fernand Braudels artikel ”La longue durée” och svensk historieskrivning idag – några reflexioner

751 David Larsson, Vilka tidsrymder angår oss? L’ extrême longue durée och den samtida svenska historievetenskapen

762 Peter K. Andersson, Kan ingenting hända? Om orörlig historia och det absurda i la longue durée

771 Lennart Samuelson, Hur kan man förstå Rysslands 1900-talshistoria? Kommentar till Lena Jonson

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

779 Fattiga stadsflyttares livsöden Victoria Nygren, Mellan två samhällen, anm. av fakultetsopponent Sören Edvinsson

786 Våldets gränser i 1920-talets Sverige Stefan Nyzell, ”Striden ägde rum i Malmö”, anm. av fakultetsopponent Mary Hilson

792 Koreakriget ur svensk horisont Jacob Stridsman, Sverige och Koreakriget, anm. av fakultetsopponent Gunnar Åselius

799 Bilismen i jämförande belysning Eva Lindgren, Samhällsförändring på väg, anm. av fakultetsopponent Thomas Kaiserfeld

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

805 Jonathan Lindström, Bronsåldersmordet, anm. av Erik Petersson

807 Mikkel Venborg Pedersen, I sømnens famn, anm. av Annika Sandén

809 Jonas Nordin, Frihetstidens monarki, anm. av Peter Ericsson

811 Anna Lundberg, Läkarnas blanka vapen, anm. av Lars Garpenhag

813 Christer Nordlund, Hormoner för livet, anm. av Sven Widmalm

815 Lennart Berntson & Svante Nordin (red.), I historiens skruvstäd, anm. av Sten Andersson

818 Anders Björnsson, Skuggor av ett förflutet, anm. av Fredrik Eriksson

Meddelanden (Notices)

821 Elisabeth Elgán & Gunlög Fur, Tjugoförsta världshistorikerkongressen, Amsterdam, 22–28 augusti 2010

825 Louise Berglund, European Social Science History Conference (ESSHC), Gent, 13–16 april 2010

827 Hans Hägerdal, European Association for South-East Asian Studies (EuroSEAS) sjätte konferens, Göteborg, 26–28 augusti 2010

829 Litteratur inkommen till redaktionen

832 Medverkande i detta häfte

833 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2009