Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2010:3

409 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

411 Johan Jarlbrink, Historien i tidningsklipp – tidningsklipp i historien. Klipp i arkiv, dagbok och bokfilm (Summary: History in newspaper clippings – newspaper clippings in history: Clippings in archives, diaries and newspaper compilation books p. 434)

437 Pär Cassel, Traktaten som aldrig var och fördraget som nästan inte blev. De svensk-norsk–kinesiska förbindelserna 1847–1909 (Summary: The treaty that never was and the treaty that almost never became: Sino–Swedish-Norwegian relations 1847–1908 p. 466)

467 Ragnar Björk, Att integrera nivåer. Nya krav på en internationaliserande historieskrivning (Summary: Integrating levels: New imperatives for an internationalizing historical writing p. 483)

Idé och debatt (Debate)

485 Henrik Arnstad, Finland och alliansen med Nazityskland 1941–1944. En nordisk Historikerstreit

493 Elisabeth Elgán, För lite och för sent! Vi behöver ett nytt museum för historia!

496 Lennart Andersson Palm, Om historieskrivning genom votering, finländsk historienationalism. Slutreplik

504 Johannes Westberg, Ett förtydligande om förskolans historia. Genmäle till Ingrid Åberg

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

507 En ny bild av det senmedeltida länsväsendet Dag Retsö, Länsförvaltningen i Sverige 1434–1520, anm. av fakultetsopponent Mats Hallenberg

514 Nazismens närvaro i efterkrigstidens Sverige Johan Östling, Nazismens sensmoral, anm. av fakultetsopponent Mattias Tydén

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

521 Fredrik Charpentier Ljungqvist, Global nedkylning, anm. av Jonas Hallström

523 Yrsa Lindqvist (red.), Tradition och turism på Åland, anm. av Lars Kvarnström

524 Jack P. Greene, & Philip D. Morgan (red.), Atlantic history, anm. av Charlotta Fredén

526 Stig Welinder, Jämtarna och samerna kom först, anm. av Michael Funke

528 Lars Hermanson, Bärande band, anm. av Dick Harrison

530 Olle Ferm & Per Förnegård (red.), Regards sur la France au Moyen Âge, anm. av Élisabeth Mornet

533 Bo Franzén, Emancipation och urbanisering i medeltidens Sverige, anm. av Birgitta Fritz

535 David W. Sabean, Simon Teuscher & Jon Mathieu (red.), Kinship in Europe, anm. av Martin Dackling

537 Göran Ulväng, Herrgårdarnas historia, och Karl Johan Eklund, Hans Norman & Göran Ulväng (red.), Sjöö slott, anm. av Leif Runefelt

541 Kalle Bäck, Sverigebilden, anm. av Göran Ulväng

543 Lennart Samuelson (red.) Bönder och bolsjeviker, anm. av Johan Eellend

544 Tora Korsvold, Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk, anm. av Johanna Sköld

547 Birgitta Almgren, Inte bara Stasi, och Daniel B. Roth, Hitlers Brückenkopf in Schweden, anm. av Petra Garberding

Meddelanden (Notices)

551 Årsmöteshandlingar

562 Litteratur inkommen till redaktionen

564 Medverkande i detta häfte

564 Rättelse