Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2010:2

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

191 Cordelia Heß, Hur man skapar ett helgon. Normering och censur i senmedeltida kanonisationsprocesser (Summary: How to make a saint. Normalization and censorship in Late Medieval canonization processes p. 214)

215 Kajsa Holmberg, Då bankmannen blev kvinna. Det svenska bankväsendets feminisering 1910–1939 (Summary: When the bank man became a woman: the feminisation of the Swedish bank sector 1910–1939 p. 239)

241 Anna Larsson, Mobbningsfrågan i förändring. Efterkrigstidens synsätt på skolbarns kamratrelationer (Summary: The bullying question: changing perceptions of the social life of Swedish schoolchildren after 1945 p. 264)

Idé och debatt (Debate)

265 Jan Selling, Ideologisk kamp om Levande historia

278 Margaretha Mellberg, Märklig historieskrivning om Finland. Kommentar till Lennart Andersson Palm

283 Ola Tunander, Rättelse – Nationella operationer vs. NATO-operationer

286 Lena Jonson, Ryssland. Historieundervisning som patriotisk fostran?

Översikt (Review essays)

293 Thomas Lindkvist, En ny svensk historia

306 Bo Eriksson, Monster i förvandling

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

316 En medeltida biskops janusansikte Per Stobaeus, Hans Brask: en senmedeltida biskop och hans tankevärld, anm. av fakultetsopponent Thomas Småberg

324 Gatuvåld och demokrati Mats Berglund, Massans röst , anm. av fakultetsopponent Börje Harnesk

330 Stereotyper i nationens tjänst Ainur Elmgren, Den allra käresta fienden, anm. av fakultetsopponent Lars Elenius

338 Klassintresse och antinazism inom sjöfarten Martin Estvall Sjöfart på stormigt hav, anm. av fakultetsopponent Håkan Blomqvist

344 Internationalisering som en läroprocess Göran Bergström, Från svensk malmexport till utländsk etablering, anm. av fakultetsopponent Susanna Fellman

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

351 Esko Häkli (red.), Ingen dag utan papper, anm. av Johan Jarlbrink

353 Maria Sjöberg & Yvonne Svanström (red.), Att göra historia, anm. av Renée Frangeur

356 Gunnar Broberg m. fl., Europas gränser, anm. av Attila Lajos

359 Annica Snäll & Stig Welinder, Uppgrävt och nedskrivet, anm. av Anders Högberg

361 Lena Roos, Att studera medeltiden, anm. av Dick Harrison

363 Knud Haakonsen & Henrik Horst (red.), Northern antiquities and national identities, anm. av Michael Funke

365 Victor Edman, Sjuttonhundratalet som svenskt ideal, anm. av Anna Hansen

367 Christer Lundh & Mats Olsson (red.), Statarliv, anm. av Mats Johansson

370 Leif Runefelt (red.), Svensk mosskultur, anm. av Cristina Prytz

372 Ruth Hemstad, Fra indian summer til nordisk vinter, anm. av Henrik Edgren

374 Johan Wickström, Våra förfäder var hedningar, anm. av Anna Wallette

376 Bodil Andersson (red.), Snarsmon, anm. av Ingvar Svanberg

378 Torbjörn Dalnäs, Gränslös sjöfart, anm. av Mats Kero

380 Catrine Clay, Kungen, kejsaren, tsaren, anm. av Tove Bäck

382 Bengt Liljegren, Adolf Hitler, anm. av Jan Selling

384 Alf R. Jacobsen, Blodröd augusti, anm. av Louisa Ameur

385 Marco Smedberg, Vietnamkrigen 1880–1980, anm. av Hans Hägerdal

387 Peter Handberg, Kärleksgraven, anm. av Peter Hedberg

389 Henrik Klackenberg (red.), Myndigheternas symboler, anm. av Michael Funke

391 Håkan Forsell (red.), Den kalla och varma staden, anm. av Madeleine Hurd

394 Claudia Goldin & Lawrence F. Katz, The race between education and technology, anm. av Svante Prado

396 Vivian Stechina, Conditions for corruption, anm. av Stephen K. Webb

Meddelanden (Notices)

399 Rodney Edvinsson får Hildebrandspriset

400 Håkan Forsell & Pär Blomkvist, Nyttan med historien, Stockholm, 5 november 2009

402 Aleksander Kan, Ryssland och Finland i den multipolära världen, Petrozavodsk, 19–22 oktober 2009

404 Litteratur inkommen till redaktionen

407 Medverkande i detta häfte