Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2010:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

3 Silke Neunsinger, Cross-over! Om komparationer, transferanalyser, histoire croisée och den metodologiska nationalismens problem (Summary: Cross-over! On international comparisons, transfer analysis, histoire croisée and the problems of methodological nationalism p. 24)

25 Daniel Henschen, Kald og udviklingsbistand i det uafhængige Indien. Postkolonial selvforståelse i to skandinaviske missioners institutionsarbejde (Summary: Calling and development aid in independent India: Post-colonial self-understanding in the institutional work of two Scandinavian missions p. 51)

Översikt (Review essays)

53 Mikael Alm, Kring märkesåret 1809: statskuppen, konstitutionen och rikssprängningen

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

65 Kameralisme, ull og fisk Hrefna Róbertsdóttir, Wool and society, anm. av fakultetsopponent Helgi Torláksson

74 Grosshandlare – ett målrationellt nätverk Karin Ågren, Köpmannen i Stockholm, anm. av fakultetsopponent Gudrun Andersson

81 En osynliggjord proteströrelse Magnus Olofsson, Tullbergska rörelsen, anm. av fakultetsopponent Fredrik Nilsson

87 Förskolepedagogikens historia Johannes Westberg, Förskolepedagogikens framväxt, anm. av fakultetsopponent Ingrid Åberg

95 Hundra års historieläroböcker Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet, anm. av fakultetsopponent Per Eliasson

102 Svensk dam och svensk klass Ulrika Holgersson, Populärkulturen och klassamhället, anm. av fakultetsopponent Tom Olsson

107 Omvärderad flyktingpolitik Karin Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen, anm. av fakultetsopponent Mattias Tydén

115 Mångfald som idé och praktisk politik Sofia Rönnqvist, Från diversity management till mångfaldsplaner?, anm. av fakultetsopponent Eskil Wadensjö

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

120 Bo Lundström & Maria Gussarsson (red.), Det förgångnas närvaro, anm. av Martin Johansson

122 Sven Widmalm (red.), Vetenskapens sociala strukturer, anm. av Rolf Torstendahl

124 Victoria Fareld, Att vara utom sig inom sig, anm. av Gabriel Söderberg

126 Lars Holmberg, Teorier om mode. anm. av Lisa Öberg

128 Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, och Maria Bogucka, Woman in the history of Europe, anm. av Johanna Sköld

130 Eivind Heldaas Seland, Antikkens globale verden, anm. av Hans Hägerdal

132 Peter S. Wells, Från barbarer till änglar, anm. av Fredrik Charpentier Ljungqvist

134 Martin Hansson & Per Stille (red), Runor i Kronobergs län, anm. av Magnus Källström

137 Hans Andersson, Gitte Hansen & Ingvild Øye (red.), De første 200 årene, anm. av Per Gunnar Sidén

140 Marie-Louise Rodén, Drottning Christina, en biografi, anm. av Bo Eriksson

142 Anna Larsdotter, Hästens tid, anm. av Linnea Forsberg & Catrina Ingelstam

144 Jan de Vries, The industrious revolution, anm. av Svante Prado

146 Jessica Eriksson (utg.), Metta Magdalena Lillies dagbok 1737–1750, anm. av Eva Helen Ulvros

147 Anette Faye Jacobsen, Husbondret, anm. av Madeleine Hurd

149 Steen Bo Frandsen, Holsten i helstaten, anm. av Per Nilsén

151 Yvonne Maria Werner (red.) Kristen manlighet, anm. av Adam Hjorthén

153 Mats Hellstenius, Skjutande borgerliga revolutionärer, anm. av Esbjörn Larsson

155 Christina G. Wistman, Manifestation och avancemang, anm. av Ramona Ivener

157 Boel Englund & Lena Kåreland, Rätten till ordet, anm. av Birgitta Ney

159 Edward Blom, Handelsbilder, anm. av Bo G. Hall

161 Carina Gråbacke, När folket tog semester, anm. av Karin Ågren

163 Mathias Forsberg & Artur Szulc, Med förtvivlans mod, anm. av Kristian Gerner

166 Karen Meyer-Rebentisch, In Lübeck angekommen, anm. av Julia Datow-Ensling

168 Ulf Bjereld & Maria Demker, Främlingsskap, anm. av Kristoffer Soldal

170 Helena Friman & Göran Söderström, Stockholm, anm. av Lars Nilsson

172 Håkan Lindgren & Tom Petersson (red.), Tillväxt och tradition, anm. av Claes Charpentier

175 Urban Lundberg & Mattias Tydén (red.), Sverigebilder, anm. av Nikolas Glover

Meddelanden (Notices)

178 Gunlög Fur, Genusperspektiv i världshistorien (Sveriges kvinno- och genushistoriker), Göteborg, 26–27 november 2009

180 Göran Rydén, Globalhistoriska mötet, Stockholm, 26–27 november 2009.

182 Johannes Westberg, Utbildningshistoriska konferensen i Utrecht, 26–29 augusti 2009

185 Litteratur inkommen till redaktionen

188 Medverkande i detta häfte