Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2009:4

599 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

601 Tomas Fransson, ”Ett nytt namn på en gammal sak.” Synen på kristendomen i tidig svensk socialism (Summary: “A new word for an old thing” – the interpretation of Christianity in the early Swedish socialist movement p. 622)

623 Johan Svanberg, Erfarenheter och sociala minnen, berättelser och motberättelser. Möten mellan svenskar och ester i Olofström efter 1945 (Summary: Experiences and social memories, narratives and counternarratives: Meetings between Swedes and Estonians in Olofström after 1945 p. 649)

Debatt (Debate)

651 Gunnar Åselius, Konspiration eller panikreaktion? Sverige och ubåtskränkningarna under 1980-talet

655 Lennart Andersson Palm, Politisk historia i regeringsregi. Replik till Eskil Franck

659 Leos Müller & Göran Rydén, Nationell, transnationell eller global historia? Replik till Stefan Eklöf Amirell och Rolf Torstendahl

Översikt (Review essays)

668 Nils Fabiansson, Första världskrigets historia blir arkeologi när den siste veteranen är död

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

677 Det medeltida genussystemet enligt lagtexterna Christine Ekholst, För varje brottsling ett straff, anm. av fakultetsopponent Marko Lamberg

683 Den nationella manligheten Hanna Enefalk, En patriotisk drömvärld, anm. av fakultetsopponent Sten Dahlstedt

688 Militärstaten som det mindre onda av två bondealternativ Johan Holm, Konstruktionen av en stormakt, anm. av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

694 Folkets Hus som övningsarena Lennart Karlsson, Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905–1960, anm. av fakultetsopponent Thord Strömberg

699 Vad gjorde de som stannade kvar? Ett nytt perspektiv på glesbygdens avfolkning Christopher Lagerqvist, Kvarboende vid vägs ände, anm. av fakultetsopponent Hans Westlund

707 Den sociala ingenjörskonsten – en lång historia? Jonas Larsson Kraus, Att odla ett samhälle, anm. av fakultetsopponent Frans Lundgren

713 Psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talet Cecilia Riving, Icke som en annan människa, anm. av fakultetsopponent Lars-Eric Jönsson

718 Olympiska stjärnor i veckopressen Helena Tolvhed, Nationen på spel, anm. av fakultetsopponent Eva Blomberg

724 Kön och försörjning: gifta kvinnors handlingsutrymme i mellankrigstidens Sverige Leif Wegerman, Försörjd av sin hustru, anm. av fakultetsopponent Birgit Karlsson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

730 Den jyske historiker, temanummer ”Folg og fæ – mennesker og dyr i historien”, anm. av Carin Martiin

732 Georg G. Iggers & Q. Edward Wang, A global history of modern historiography, anm. av Aleksander Kan

734 Kjell Å. Modéer (red.), Rätt, religion och politik, anm. av Dag Lindström

737 Martin Hansson, Det medeltida Småland, anm. av Göran Tagesson

739 Stina Fallberg Sundmark, Sjukbesök och dödsberedelse, anm. av Ann- Sofie Arvidsson

741 Lára Magnúsardóttir, Bannfæring og kirkjuvald á Íslandi 1275–1550 , anm. av Harald Gustafsson

742 Titti Fendin (red.), Döden som straff, anm. av Mats Mogren

745 Erik Petersson, Den skoningslöse, anm. av Peter Ericsson

747 Maria Sjöberg, Kvinnor i fält, anm. av Esbjörn Larsson

749 Peter Ullgren, Det stora nordiska kriget 1700–1721, anm. av Oskar Sjöström

750 Oskar Sjöström, Fraustadt 1706, anm. av Peter Ericsson

752 Clive Emsley, Crime, police & penal policy, anm. av Björn Furuhagen

754 Kari Tarkiainen, Sveriges Österland, anm. av Jonas Nordin

756 Henrik Knif (red.), Biografiskt lexikon för Finland, anm. av Jonas Nordin

758 Margareta Brundin & Magnus Isberg (red.), Maktbalans och kontrollmakt, anm. av Henrik Edgren

761 Jan Samuelson, Eliten, riket och riksdelningen, anm. av Jonas Nordin

763 Maud Webster, Banditer, anm. av Christopher Collstedt

765 Pelle Berglund, Kung Brännvin, anm. av Lennart Johansson

768 Johan Sundeen, Andelivets agitator, och Vivi-Ann Grönqvist (red.), Manfred Björkquist, anm. av Tomas Fransson

770 Niels Erik Rosenfeldt, Lenin, anm. av Kristian Gerner

772 Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson (red.), Rysk spegel, anm. av Martin Kragh

774 Bibi Jonsson, Blod och jord i trettiotalet, anm. av Helene Carlbäck

776 Tobias Berglund & Niclas Sennerteg, Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga, anm. av Klas Åmark

779 Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts (red.), En problematisk relation?, anm. av Izabela Dahl

781 Mats Hayen, Ett sekel i självstyrelsens tjänst, anm. av Bengt Berglund

783 Anders Berge, Sjukvårdens underklass, och Ulf Jönsson, Från hospital till vårdcentral, anm. av Roddy Nilsson

786 Jan af Geijerstam (red.), Industriland, anm. av Bo Larsson

789 Per Lundin, Bilsamhället, anm. av Elisabeth Elgán

792 Malena Janson, Bio för barnens bästa?, anm. av Anne-Li Lindgren

794 Martin Åberg, Politikern i svensk satir 1950–2000, anm. av Rawaz Shanagar

796 Håkan Arvidsson, Vi som visste allt, anm. av Björn Horgby

798 Mikael Nilsson, Tools of hegemony, anm. av Magnus P. S. Persson

799 Oddbjørn Melle, Supermakter og kald krig-arenaer, anm. av Cecilia Notini Burch

801 Gunnar Åselius, Krigen under kalla kriget, anm. av Kristoffer Soldal

803 Ann-Sofie Dahl, US policy in the Nordic-Baltic region, anm. av Magnus P. S. Persson

Meddelanden (Notices)

805 Jonas Nordin, Jan Glete in memoriam

808 Martin Hårdstedt, Rapport från De svenska historikerdagarna

810 Aleksander Kan, En norsk–rysk historikerkonferens i Moskva

812 Litteratur inkommen till redaktionen

815 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia samt ett urval av avhandlingar framlagda vid Linköpings universitet under 2008

822 Medverkande i detta häfte