Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 129:1 • 2009

Innehåll (Contents) 2009:1

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Nydanande om landsbygdens industrialisering

Kirsti Niskanen, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Bo Larsson, De glömda verkstäderna: en studie av två familjeföretag på den upp- ländska landsbygden ca 1930–2000. Upplands fornminnesförenings tidskrift, 55 (Uppsala: Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 2008). 280 s. (Summary: The forgotten workshops: a study of two family companies situated in the rural area of Uppsala county ca 1930–2000.)