Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2008:4

599 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

601 Jonas Nordin, Historisk tidskrift i nutid och framtid. Några reflektioner över läsarsynpunkter, bibliometri och Open Access (Summary: The future of Historisk tidskrift: Reflections on readers’ reactions, bibliometrics and Open Access, p. 620)

621 Karl Bergman, Borgaren och militärstaten. Den tidigmoderna stadens politiska kultur (Summary: The burgess and the military state: The political culture of the early modern state, p. 645)

647 Stefan Eklöf Amirell, Den världshistoriska vändningen. Möjligheter och problem i relation till svensk historisk forskning (Summary: The world history turn: Possibilities and problems in relation to Swedish historical research, p. 669)

671 Mats Bladh, Spårbundenhet. Från fysik till historia (Summary: Path dependence. From physics to history, p. 692)

 

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

693 Bland runstenar och andra fornlämningar: Antikvariskt arbete som medel för etnoterritoriell integration i 1600-talets Sverige
Johanna Widenberg, Fäderneslandets antikviteter, anm. av fakultetsopponent Torbjörn Eng

699 Utbildning och lönebildning inom verkstadsindustrin
Fay Lundh Nilsson, Lönande lärande. Teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i svensk verkstadsindustri omkring 1900, anm. av fakultetsopponent Lars Berggren.

707 Multiple experiences of the Holocaust in Budapest
Laura Palosuo, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945, anm. av fakultetsopponent Tim Cole

714 Innovationer och politik
Magnus Eklund, Adoption of the Innovation System Concept in Sweden, anm. av fakultetsopponent Mats Benner

717 Om inkomster, utgifter och omsorgsarbete
Soheyla Yazdanpanah Att upprätthålla livet. Om lågavlönade ensamstående mödrars försörjning i Sverige, anm. av fakultetsopponent Göran Ahrne.

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

721 Tuomas M. S. Lehtonen & Élisabeth Mornet (red.), Les Élites nordiques et l’Europe occidentale (XIIe–XVe siècle), anm. av Birgitta Fritz

723 Dick Harrison, Slaveri – 1500 till 1800, anm. av Klas Rönnbäck

727 Svante Norrhem, Jens Rydström, Hanna Winkvist, Undantagsmänniskor, anm. av Lena Lennerhed

730 Philippe Haudrère, Les Compagnies des Indes orientales, anm. av Stefan Eklöf Amirell

731 Hanna Hodacs & Kenneth Nyberg, Naturalhistoria på resande fot, anm. av Patrik Winton

733 Prästeståndets riksdagsprotokoll, 13: 1751–1752, anm. av Patrik Winton

735 Göran Alm & Antoinette Ramsay Herthelius, foto: Alexis Daflos, Bernadottebiblioteket – en kunglig kulturskatt, anm. av Jonas Nordin

736 Blanka Henriksson, ”Var trogen i allt”, anm. av Kekke Stadin

738 Ronny Pettersson (red.), Bekvämlighetsrevolutionen, anm. av Jenny Björkman

741 Anna Jansdotter & Yvonne Svanström (red.), Sedligt, renligt, lagligt, anm. av Rebecka Lennartsson

744 Lena Lennerhed, Historier om ett brott, anm. av Klara Arnberg

745 Mats Greiff & Susanna Hedenborg (red.), I sulky och sadel, anm. av Carin Martiin Israelsson

747 Juhana Aunesluoma & Susanna Fellman (red.), Från olika till jämlika, anm. av Emma Pettersson

750 Olle Sundström, Kampen mot “schamanismen”, anm. av Kristian Gerner

752 Ylva Hasselberg, Industrisamhällets förkunnare, anm. av Ulf Olsson

754 Lotte Mjöberg, Att sluta cirkeln, Stockholm: Carlssons bokförlag, anm. av Patrik Lantto

755 Lars Hansson & Malin Thor (red.), Muntlig historia, anm. av Jonny Hjelm

757 Carina Renander, Förförande fiktion eller historieförmedling?, anm. av Ulf Zander

Meddelanden (Notices)

761 Stefan Eklöf Amirell, DokHist. Bibliografisk databas över svenska doktorsavhandlingar i historia

763 Om Övralidspriset till Kate Bangs minne

764 Litteratur inkommen till redaktionen

768 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2007

775 Medverkande i detta häfte