Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2006:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

3 Kim Esmark, Feudalisme og antropologi. Nye perspektiver på magt, orden og konfliktregulering i højmiddelalderen (Summary: Feudalism and Anthropology. New Perspectives on High Medieval Power, Order, and Conflict Resolution p 22)

23 Maria Ågren, Hemligt eller offentligt? Om kön, egendom och offentlighet i det sena 1700-talets Sverige (Summary: Secret or Public? Gender, Property, and the Public Sphere in Late Eighteenth-century Sweden p 44)

47 Susanna Hedenborg, Barnarbete, barns arbete eller hobby? Stallarbetet i generationsperspektiv (Summary: Children’s Stable Work in Sweden during the 20th Century p 68)

69 Mats Bladh, Hughes teori om Stora tekniska system (Summary: Hughes’s Theory on Large Technical Systems p 90)

Debatt (Debate)

91 Audur Magnúsdóttir, kort replik till Birgitta Fritz

Litteratur (Dissertation review essays)

93 Ceremoniers makt och betydelsen av genus
Malin Grundberg, Ceremoniernas makt, anm av fakultetsopponent Svante Norrhem

99 Interagerande länsstyrelser
Alexander Jonsson, De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634–1769, anm av fakultetsopponent Björn Asker

108 Maktens legitimering
Cecilia Ihse, Präst, stånd och stat, anm av fakultetsopponent Daniel Lindmark

116 Nya aspekter på 1600-talets svenska krig och stat
Anna Maria Forssberg, Att hålla folket på gott humör, anm av fakultetsopponent Maria Sjöberg

127 Adel i brytningstid
Peter Ullgren, Lantadel, anm av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

136 Adelns lyckade anpassning
Göran Norrby, Adel i förvandling, anm av fakultetsopponent Torbjörn Nilsson

144 Frelste fra prostitution
Anna Jansdotter, Ansikte mot ansikte, anm av fakultetsopponent Bente Rosenbeck

148 Från snövit amatörism till fullskalig professionalism
Karin Wikberg, Amatör eller professionist?, anm av fakultetsopponent Christer Ericsson

155 Kampen mellan regeringen och militären om försvarspropagandan 1945–1963
Magnus Hjort, ”Nationens livsfråga”, anm av fakultetsopponent Kent Zetterberg

163 Motionsidrottens efterkrigshistoria
Hans Bolling, Sin egen lyckas smed, anm av fakultetsopponent Susanna Hedenborg

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

172 Orri Vésteinsson, The Christianisation of Iceland, anm av Henrik Janson

174 Jakob Christensson (red), Signums svenska kulturhistoria – Medeltiden, anm av Birgitta Fritz

176 Knud J V Jespersen & Ole Feldbæk, Revanche og neutralitet 1648– 1814, anm av Jonas Nordin

Meddelanden (Notices)

178 Kristina Lilja, Sofia Murhem & Göran Ulväng, Den glömda konsumtionen. Andrahandsmarknadens betydelse speglad genom auktionsverkens verksamhet

183 Litteratur inkommen till redaktionen

186 Medverkande i detta häfte