Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2005:3

371 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

375 Johan Holm, Härskarmakten och undersåtarna. Legitimitet och maktutövning i tidigmodern tid (Summary: Power and Legitimacy in Early Modern Sweden p 397)

399 Karin Sennefelt, Stockholmsliv – Riksdagsumgänge och identitetsformering under frihetstiden (Summary: Stockholm Life – Diet Sociability and the Formation of Identity in the Age of Liberty p 420)

421 Victor Lundberg, ”Den siste af de typiske 1848 års män i Sverge.” Anteckningar om Julius Mankell och den svenska demokratins förhistoria (Summary: ”The Last of the Typical Men of 1848.” Notes about Julius Mankell and the Prehistory of Swedish Democracy p 439)

Översikt (Review essays)

441 Jonas Larsson, Ordalek och styrningskonst

Litteratur (Dissertation review essays)

450 Vikingarna och den svenska identiteten
Anna Wallette, Sagans svenskar, anm av fakultetsopponent Peter Aronsson

459 Offerkyrkor i en protestantisk värld
Monica Weikert, I sjukdom och nöd, anm av fakultetsopponent Hanne Sanders

467 Den agrara revolutionen i Uppland
Göran Ulväng, Hus och gård i förändring, anm av fakultetsopponent Christer Persson

477 Behöriga och obehöriga botare
Sofia Ling, Kärringmedicin och vetenskap, anm av fakultetsopponent Gunlög Fur

485 Häxor på 1800-talet
Kristina Tegler Jerselius, Den stora häxdansen, anm av fakultetsopponent Hanne Sanders

492 Tandläkarna, tandrötan och den unga välfärdsstaten
Christer Lindblom, I väntan på tandvård, anm av fakultetsopponent Lisa Öberg

500 Arbete och människovärde
Lena Eriksson, Arbete till varje pris, anm av fakultetsopponent Jonny Hjelm

507 Hur alkoholistanstalterna ”satte kött på lagstiftningsbenet”
Johan Edman, Torken, anm av fakultetsopponent Kerstin Stenius

516 Värme från när eller fjärran?
Henrik Bohlin, Att välja energisystem, anm av fakultetsopponent Thomas Kaiserfeld

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

525 Anders Ekström (red), Den mediala vetenskapen, anm av Christer Nordlund

527 Åsa Berggren, Stefan Arvidsson & Ann-Marie Hållans (red), Minne och myt – konsten att skapa det förflutna, anm av Henrik Alexandersson

529 Bernd-Ulrich Hergemöller, Magnus versus Birgitta, anm av Birgitta Fritz

531 Anna Wallette, Sagans svenskar, anm av Johan Wickström

533 Susanna Hedenborg, Reproduktionens resurser, anm av Kristina Bohman

534 Harald Thuen, I foreldrenes sted, och Per-Johan Ödman & Mats Hayen, Främlingar i vardagen, anm av Johanna Sköld

538 Staffan Runestam, Söderblomsstudier, anm av Andreas Åkerlund

539 Lars I Andersson, Den skånska högern i dess borgerliga omgivning 1928–1936, anm av Yvonne Maria Werner

541 Leif Högberg & Jörgen Sjöblom, Blekinge – det hemliga landskapet, anm av Nils Fabiansson

542 Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect, anm av Martin Öhman

Meddelanden (Notices)

545 Årsmötesförhandlingar

556 Litteratur inkommen till redaktionen

558 Medverkande i detta häfte