Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2005:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

5 Dag Lindström, Förhalandets praktik. En politisk och social strategi i det tidigmoderna Sverige (Summary: Delaying. A Political and Social Strategy in Early Modern Sweden p 23)

25 Jan-Gunnar Rosenblad & Gundel Söderholm, Boermetaforen i Rudolf Kjelléns nationalism (Summary: The Boer Metaphor in Rudolf Kjellén’s Idea of Nationalism p 46)

Översikt (Review essays)

49 Andreas Åkerlund, Nationalsocialismen och naturvetenskaperna. Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft och dess roll i Tredje riket

Litteratur (Dissertation review essays)

57 När polion hemsökte Sverige
Per Axelsson, Höstens spöke, anm av fakultetsopponent Signild Vallgårda

63 Ålder och produktivitet
Henrik Bengtsson, Ålder och ekonomisk omvandling, anm av fakultetsopponent Dan Bäcklund

71 En förfolkligad offentlighet
Märit Gunneriusson Karlström, Konsten att bli och förbli folklig, anm av fakultetsopponent Lars Edgren

79 Alternativ modernisering
Martin Stolare, Kultur och natur, anm av fakultetsopponent Bosse Sundin

86 Kön, lön och karriär
Sune G Dufwas, Kön, lön och karriär, anm av fakultetsopponent Agneta Emanuelsson Blanck

91 Staten och idrotten
Johan R Norberg, Idrottens väg till folkhemmet, anm av fakultetsopponent Tommy Lundström

99 Raoul Wallenberg och de ungerska judarna
Attila Lajos, Hjälten och offren, anm av fakultetsopponent Tommie Sjöberg

107 Ungdomen, tekniken och kalla kriget
Michael Godhe, Morgondagens experter, anm av fakultetsopponent Kjell Jonsson

114 Historical Documentary and the Use of History
David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker’s Dilemma, anm av fakultetsopponent Hannu Salmi

117 Miljöfrågor i TV-nyheter – från hot till möjligheter
Camilla Hermansson, Det återvunna folkhemmet, anm av fakultetsopponent Peter Dahlgren

123 Efter den jugoslaviska modellens sönderfall
Branka Likiæ-Brboriæ, Democratic Governance in the Transition from Yugoslav self-Management to a Market Economy, anm av fakultetsopponent Thomas Lundén

128 Systemskifte på 1990-talet?
Sofia Murhem, Turning to Europe, anm av fakultetsopponent Niklas Bruun

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

133 Stig Welinder (red), Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka, anm av Esbjörn Larsson

135 Dag Lindström, Forntid i Sverige – en introduktion, anm av Anders Carlsson

138 Adrian Goldsworthy, Puniska krigen, anm av Margaretha Mellberg

140 Mats Wahlberg (red), Svenskt ortnamnslexikon, anm av Mats Johansson

142 Thomas Lindkvist & Janken Myrdal (red), Trälar, anm av Hans Hägerdal

143 Maria Ågren (red), Hans & Hennes, anm av Marko Lamberg

145 Bengt Ankarloo, Helvetet, anm av Yvonne Maria Werner

147 Patrik Åström, Senmedeltidens svenska lagböcker, anm av Dick Harrison

148 Lara Apps & Andrew Gow, Male Witches in Early Modern Europe, anm av Bodil E B Persson

151 William Naphy & Andrew Spicer, Plague, anm av Bodil E B Persson

153 Wolfgang Behringer, Im Zeichen des Merkur, anm av Heiko Droste& Örjan Simonson

155 Marie-Louise Bachman, Vitterhetsakademiens bibliotek 1786–2000, Nils Eriksson & Ingemar Nilsson, Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället

Göteborg 1953–2000 och Inge Jonsson, Vitterhetsakademien 1753–2003, anm av Hanna Hodacs

159 Ken Alder, Världens mått, anm av Fredrik Johansson

161 Thomas von Vegesack, När ordet blev fritt, anm av Lars Ilshammar

163 Birgitta Eimer, Eine Königin macht Politik, anm av Bo Stråth

164 Martin Kylhammar, Den tidlöse modernisten, anm av Roddy Nilsson

166 Nils Edling, För modernäringens modernisering, anm av Reine Rydén

167 Yvonne Svanström & Kjell Östberg (red), Än män då?, anm av Yvonne Maria Werner

170 Peter Gay, Weimarkulturen 1918–1933, anm av Johan Östling

171 Klas-Göran Karlsson, Terror och tystnad, anm av Helene Carlbäck

175 Stig Ekman & Klas Åmark (eds), Sweden’s Relations with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust, anm av Andreas Åkerlund 177 Simon Ekström, Trovärdighet och ovärdighet, anm av Roddy Nilsson

179 Michael Godhe, Morgondagens experter, anm av Dick Harrison

Meddelanden (Notices)

181 David Ludvigsson, Bengt Schüllerqvist & Henrik Ågren, Rapport från The 6th International Annual Conference for Developing Teaching and Learning in History

183 Jamshid Farahani, Ny bibliografi

185 Litteratur inkommen till redaktionen

187 Medverkande i detta häfte