Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2004:4

557 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

561 Magnus Lindmark & Peter Vikström, På cykeltur i svensk ekonomisk historia? Strukturförändring, tillväxt och teknisk förändring i svensk ekonomi 1870–1990 (Summary: Cycling through Swedish Economic History: Structural Transformation, Economic Growth and Technological Change in the Swedish Economy, 1870–1990 p 580)

581 Niels Kayser Nielsen, Demokrati og kulturel nationalisme i Norden i mellemkrigstiden – en realpolitisk højredrejning? (Summary: Nordic Democracy and Cultural Nationalism in the Interwar Period – a Pragmatic Turn to the Right? p 603)

Översikt (Review essays)

605 Anu Mai Kõll, Upplösningen av Sovjetsamhället – övergången i Estland på 1990-talet

Forum

619 Susanna Hedenborg & Börje Bergfeldt, Den ekonomisk-historiska forskarutbildningen 1961–2003

631 Jan Lindegren, Längre och längre år från år. Doktorsavhandlingar i historia 1960–2004

Litteratur (Dissertation review essays)

641 Moraliskt och omoraliskt – en föränderlig historia?
Niklas Ericsson, Rätt eller fel?, anm av fakultetsopponent Maria Ågren

648 Gutniskt, danskt, svenskt. Identitet och politisk kultur på Gotland
Jens Lerbom, Mellan två riken, anm av fakultetsopponent Börje Harnesk

656 Problematisering med förhinder
Klas Öberg, Pharmacy Regulation in Sweden, anm av fakultetsopponent Lena Andersson-Skog

662 Kontinuitet och förändring i synen på våldtäkt i Sverige under tidigmodern
tid

Karin Hassan Jansson, Kvinnofrid, anm av fakultetsopponent Jonas
Liliequist

669 Dynamiska småstäder
Claes Westling, Småstadens dynamik, anm av fakultetsopponent Björn Asker

678 Skiften före skiftesreformerna
Staffan Granér, Samhävd och rågång, anm av fakultetsopponent Ronny Pettersson

686 Konflikt som lokal tradition
Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630–1800, anm av fakultetsopponent Daniel Lindmark

696 Prästval och politisk kultur
Peter Lindström, Prästval och politisk kultur 1650–1800, anm av fakultetsopponent Peter Aronsson

704 Skånska gods
Mats Olsson, Storgodsdrift, anm av fakultetsopponent Johan Söderberg

712 Stadskvinnors sociala relationer under tidigmodern tid
Solveig Fagerlund, Handel och vandel, anm av fakultetsopponent Åsa Karlsson Sjögren

721 Stora nordiska kriget som ideologiskt tilltal
Peter Ericsson, Stora nordiska kriget förklarat, anm av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

730 Svenska Kinaresenärer från 1700-tal till 1900-tal
Kenneth Nyberg, Bilder av Mittens rike, anm av fakultetsopponent Marie-Christine Skuncke

738 Ämbetsmän i brytningstid
Maria Cavallin, I kungens och folkets tjänst, anm av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

750 Jord, linne och träkol – en genushistoria
Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller träkol?, anm av fakultetsopponent Maria Sjöberg

761 Ämbetsmännen på Island under det danska väldet
Einar Hreinsson, Nätverk och nepotism, anm av fakultetsopponent Mats Hallenberg

769 Studentpolitik och föreningar i Uppsala cirka 1780–1850
Johan Sjöberg, Makt och vanmakt i fadersväldet, anm av fakultetsopponent John Strömberg

773 Driftiga skånska bönder
Patrick Svensson, Agrara entreprenörer, anm av fakultetsopponent Ronny Pettersson

781 Post Colonial Perspectives on Swedish History
Hanna Hodacs, Converging World Views, anm av fakultetsopponent Catherine Hall

786 Manlighetens ständiga kris
David Tjeder, The Power of Character, anm av fakultetsopponent Åsa Bergenheim

794 Kommersialisering, konflikter och lokal markäganderätt
Anna Eriksson-Trenter, Anspråk och argumentation, anm av fakultetsopponent Ronny Pettersson

802 Gendering Migration Research
Lotta Vikström, Gendered Routes and Courses, anm av fakultetsopponent Leslie Page Moch

804 Patroner och underlydande i godssamhället
Lars Nyström, Potatisriket, Stora Bjurum 1857–1917, anm av fakultetsopponent Christer Ericsson

812 Stadsplaneringen och arbetarbostadsfrågan
Hossein Sheiban, Den ekonomiska staden, anm av fakultetsopponent Martin Åberg

823 The Pipe-Bound City
Jonas Hallström, Constructing a Pipe-Bound City, anm av fakultetsopponent Martin V Melosi

827 Låntagare på Salas kreditmarknad
Hilda Hellgren, Fasta förbindelser, anm av fakultetsopponent Gunilla Peterson

835 Hyrevärlden och hyresvärdarna
Håkan Forsell, Hus och hyra, anm av fakultetsopponent Mats Franzén

843 Kvinnors utbildning och förvärvsarbete
Ingela Schånberg, Genus och utbildning, anm av fakultetsopponent Gunilla Peterson

851 Ett försvunnet liberalt dilemma
Marika Hedin, Ett liberalt dilemma, anm av fakultetsopponent Torbjörn Nilsson

859 Gruvan och familjen
Stefan Warg, Familjen i gruvmiljö, anm av fakultetsopponent Gunnar Thorvaldsen

868 Habsburgskt identitetsarbete
Fredrik Lindström, Empire and Identity, anm av fakultetsopponent Anders Hammarlund

875 Women and Socioeconomic Change
Maria Stanfors, Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns, anm av fakultetsopponent Elyce Rotella

880 Föräldrafostran
Helena Bergman, Att fostra till föräldraskap, anm av fakultetsopponent Christina Carlsson Wetterberg

887 Akademins kvinnor ”som isolerade öar”
Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar, anm av fakultetsopponent Christina Florin

895 Kvinnornas plats i den nationella diskursen i Sverige under 1900-talets första hälft
Charlotte Tornbjer, Den nationella modern, anm av fakultetsopponent Elisabeth Elgán

904 Storkommunerna och välfärdsstaten
Erik Wångmar, Från sockenkommun till storkommun, anm av fakultetsopponent Torbjörn Nilsson

912 ”Skaffa mamma jobb och göra pappa med barn”
Roger Klinth, Göra pappa med barn, anm av fakultetsopponent Gunnel Karlsson

921 Borgerliga samlingssträvanden i 1960-talets Skåne
Curt-Åke Olsson, Tidningsmakt och politiska organisationer, anm av fakultetsopponent Lars I Andersson

928 Vietnamkriget i den svensk-amerikanska pressen
Edward Burton, The Swedish-American Press and the Vietnam War, anm av fakultetsopponent Eva Queckfeldt

932 A Neglected Phenomenon. Migrants who Return
Martin Klinthall, Return Migration from Sweden, 1968–1996, anm av fakultetsopponent Barry R Chiswick

934 Sveriges omvandling till IT-samhälle
Lars Ilshammar, Offentlighetens nya rum, anm av fakultetsopponent Henrik Meinander

937 Pensionsreformen och den socialdemokratiska välfärdspolitikens förändring
Urban Lundberg, Juvelen i Kronan, anm av fakultetsopponent Torsten Svensson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

942 Quentin Skinner, Visions of Politics I, anm av Max Edling

944 Tore Ahlbäck (ed), Ritualistics, anm av Henrik Alexandersson

945 Kerstin Abukhanfusa (red), Kyrka, helgon och vanliga dödliga, anm av Erika Andersson

947 Lennart Jörälv, Reliker och mirakel, anm av Dick Harrison

948 William G Naphy, Plagues, Poisons and Potions, anm av Bodil E B Persson

950 Anders Hammarlund, Ett äventyr i Staten, anm av Harald Gustafsson

952 Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red), Riksdag, kaffehus och predikstol, anm av Harald Gustafsson

954 Anka Ryall & Cathrine Sandbach-Dahlström (eds), Mary Wollstonecraft’s Journey to Scandinavia, anm av Elin Wernevik

957 Niels Jul Nielsen, Virksomhed og arbejderliv, anm av Nils Edling

Meddelanden (Notices)

959 Litteratur inkommen till redaktionen

963 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2003

970 Medverkande i detta häfte