Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2004:3

369 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

373 Torbjörn Gustafsson Chorell, Humanism, relativism och tolerans. Hayden Whites samtal med Roger Chartier (Summary: Humanism, Rhetoric and Tolerance: Hayden White’s Conversation with Roger Chartier p 390)

391 Agneta Ney, I marginalen på medeltiden – ett utrymme för kommunikation? Föreställningar om människor, djur och natur i bonaden från Bayeux (Summary: Medieval Margins – a Site for Communication? Images of Culture and Nature in the Bayeux Tapestry p 414)

Översikt (Review essays)

417 Lennart Samuelson, 1900-talets tragedier på den sovjetiska landsbygden. Nya källor och tolkningar

Litteratur (Dissertation review essays)

428 The Infant Mortality Decline in Iceland
Ólöf Gardarsdóttir, Saving the Child, anm av fakultetsopponent David Sven Reher

435 Bröd, hö och krig i norr
Martin Hårdstedt, Om krigets förutsättningar, anm av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

446 Borgerlighet, arbetarklass och genus
Birgitta Plymoth, Fostrande försörjning, anm av fakultetsopponent Britt Liljewall

454 Hur skall huset betalas?
Lars Fälting, Småhusfinansiering, anm av fakultetsopponent Lena Andersson- Skog

460 Innovativ verksamhet vid AGA i ekonomisk-historisk belysning
Kalle Westberg, Var optimist!, anm av fakultetsopponent Thomas Kaiserfeld

468 Kvinnors position på arbetsmarknaden i mellankrigstidens Tyskland och Sverige
Silke Neunsinger, Die Arbeit der Frauen – die Krise der Männer, anm av fakultetsopponent Annika Åkerblom

473 Sterilisering på svensk
Mattias Tydén, Från politik till praktik, anm av fakultetsopponent Kari Melby

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

481 Roland Poirier Martinsson, Russels kalkon, anm av Jens Widding

482 Stig Welinder, Min svenska arkeologihistoria, anm av Samuel Edquist

484 Peter Englund, Tystnadens historia och andra essäer, anm av Henrik Höjer

485 Richard Holmgren & Anders Kaliff, Arkeologer i Bibelns Sodom, anm av Dick Harrison

487 Lars Magnar Enoksen, Vikingarnas egna ord, och Erik Nylén & Jan Peder Lamm, Bildstenar, anm av Magnus Källström

490 Fredrik Svanberg, Decolonizing The Viking Age 1 och Fredrik Svanberg, Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800–1000, anm av Lars Hermanson

492 Merete Røskaft, Maktens landskap, anm av Mats Mogren

495 Catharina Raudvere, Kunskap och insikt i norrön tradition, anm av Henrik Alexandersson

497 Johan Berg, Gods och landskap, anm av Dick Harrison

498 Börje Harnesk (red), Maktens skiftande skepnader, anm av Malin Grundberg

500 Sten Åke Nilsson (red), Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien, anm av Eva Helen Ulvros

502 Ólöf Gardarsdóttir, Saving the Child, anm av Susanna Hedenborg

504 Lars Olsson & Jonna Eriksson (red), Säbyholmarna, anm av Mats Johansson

505 James Wilson, Jorden skall gråta, anm av Lisa Lundgren

507 Susann Vihma, Designhistoria – en introduktion, anm av Jens Widding

508 Anna Christina Ulfsparre (red), Landsarkivet i Lund 1903–2003, anm av Börje Bergfeldt

511 Ulrika Nilsson, Kampen om Kvinnan, anm av Inger Hammar

512 Peder Aléx, Konsumera rätt – ett svenskt ideal, anm av Lina Waltin

513 Sven Ekdahl (red), Svenska Victoriaförsamlingen Berlin 1903–2003, anm av Andreas Åkerlund

515 Tyyne Martikainen, Skräck och förtvivlan i finska Lappland, anm av György Nováky

516 Clarence Lusane, Hitler’s Black Victims, anm av Henrik Höjer

518 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), Echoes of the Holocaust, anmälan av Karin Kvist

520 Håkan Blomqvist & Lars Ekdahl (red), Kommunismen – hot och löfte, anm av Aleksander Kan

522 Dominik Geppert (ed), The Postwar Challenge, anm av Johan Östling

523 Anne-Li Lindgren, Ulla B Abrahamsson, Eva Gullberg, Thomas Dahl& Bengt Sandin (red), Politik, påverkan och vägledning, anm av Jenny Björkman

525 Niels Bjerre-Poulsen, Right Face, anm av Martin Öhman

527 Staffan Hansson, Den skapande människan, anm av Lars Ilshammar

Meddelanden (Notices)

529 Yvonne Maria Werner, Kristen manlighet – en modernitetens paradox. Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840–1940

535 Nils Ekedahl & Mikael Alm, En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan

541 Årsmötesförhandlingar

553 Litteratur inkommen till redaktionen

555 Medverkande i detta häfte