Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2004:2 Tema Konsumtion

183 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

187 Eva Andersson, Vad kostade kläderna? Manliga tjänares dräkt under första hälften av 1300-talet (Summary: How Much Were They? The Prize of Male Servant Clothing in the First Half of the Fourteenth Century p 201)

203 Leif Runefelt, Från yppighets nytta till dygdens försvar - den frihetstida debatten om lyx (Summary: From the Usefulness of Luxury to the Defence of Virtue – The Debate on Luxury in the Age of Liberty p 224)

225 Leos Müller, Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur, 1700–1800 (Summary: The Consumer Revolution and Colonial Goods in Eighteenth-Century Sweden p 248)

249 Anna Eriksson-Trenter & Hanna Hodacs, Konsumenten, producenten, medborgaren och staten – några konsumentpolitiska perspektiv på efterkrigstiden i Sverige och USA (Summary: The Consumer, the Producer, the Citizen and the State – some Perspectives on the Politics of Consumption in Post-War Sweden and the United States p 258)

Debatt (Debate)

261 Dag Lindström, Civiliseringsprocessen – en konstruktion?

273 Arne Jarrick & Johan Söderberg, Svar till Dag Lindström

289 Dag Lindström, Svar till Arne Jarrick & Johan Söderberg

Översikter (Review essays)

291 Gudrun Andersson, Ståndsmanifestation och modeväxlingar – konsumtionskultur under tidigmodern tid

299 Katarina Friberg, Konsumtion och politik

Litteratur (Dissertation review essays)

308 Friller og politikk på Island i middelalderen
Audur Magnúsdóttir, Frillor och fruar, anm av fakultetsopponent Sverre Bagge

313 Universitetets landbor
Anders Thoré, Akademibondens plikt, universitetets rätt, anm av fakultetsopponent Carl-Johan Gadd

322 Att rättfärdiga förtryck. Rastänkande i Sydafrika
Karl Magnusson, Justifying Oppression, anm av fakultetsopponent Rune Johansson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

331 Jörn Rüsen (ed), Western Historical Thinking, anm av Hans Johnsson

332 Jørgen Nybo Rasmussen, Die Franziskaner in den nordischen Ländern im Mittelalter, anm av Dick Harrison

334 Kirsi Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages, och Per Ingesman, Provisioner og processer, anm av Birgitta Fritz

337 Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa, och Richard Ringmar, Gustaf Eriksson Vasa, anm av Bo Eriksson Janbrink

339 Francesc Relaño, The Shaping of Africa, anm av Dick Harrison

340 Ola W Jensen, Forntid i historien, anm av Johanna Widenberg

342 Arthur Burns, The Diocesan Revival in the Church of England c. 1800– 1870, anm av Jakob Evertsson

343 Karin Sarja, ”Ännu en syster till Afrika”, anm av Yvonne Maria Werner

345 Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen, anm av Johan Östling

347 Kevin Passmore, Fascism, anm av Lena Berggren

348 Mario König & Bettina Zeugin (Hrsg), Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, anm av Johan Östling

350 Roger Fjellström & Stephen Fruitman (red), Sidor av Förintelsen, anm av Pär Frohnert

352 Josephine Askegård, Kjersi Bosdotter & Klaus Misgeld, Kvinnor tar plats, anm av Ann-Katrin Hatje

354 Håkan Blomqvist, Socialismens sista sommar, anm av Samuel Edquist

355 Jens Holger Schjørring (red), Nordiske folkekirker i opbrud, anm av Yvonne Maria Werner

357 Olli Vehviläinen & Attila Pók (eds), Hungary and Finland in the 20th Century, anm av Laura Palosuo

359 Benkt Konnander, Rapport från Edenmans departement, anm av Lars Geschwind

360 Robert Elson, Suharto, anm av Stefan Eklöf

Meddelanden (Notices)

363 Lars-Arne Norborg in memoriam

365 Litteratur inkommen till redaktionen

368 Medverkande i detta häfte